تامین نیاز بخش تولید با كمك صادرات غیرنفتی و توافق های تجاری

تهران- ایرنا- رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری كرد با گسترش صادرات غیرنفتی و اجرای توافق ها با كشورهای همسایه و شركای تجاری، نیاز واحدهای تولیدی كشور به نحو مطلوب تامین شود.

به گزارش ایرنا از تارنمای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، امروز (سه شنبه) عبدالناصر همتی با استاندار اصفهان و جمعی از فعالان اقتصادی و تولیدكنندگان این استان دیدار كرد.
در این دیدار درباره مسائل و مشكلات مربوط به تولید، واردات و تامین مواد اولیه، صادرات، موضوع نقدینگی و مسائل بانكی واحدهای تولیدی بحث شد.
رییس شورای پول و اعتبار تاكید كرد بانك مركزی با همه توان تلاش می كند روند تامین ارز و نقدینگی واحدهای تولیدی متناسب با شرایط اقتصادی ادامه یابد.
همتی همچنین سیاست‌های بانك مركزی برای ایجاد رونق در تولید و تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولید‌ی را تشریح كرد.

اقتصام*3061*1961*