مطالعات محور تاريخي شهر كرج در دستور كارمديريت شهري است

كرج - ايرنا - رئيس كميسيون معماري، شهرسازي و بافت هاي فرسوده شوراي اسلامي شهر كرج اعلام كرد كه مطالعات احياي محور تاريخي اين كلانشهر با همكاري اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري البرزبا هدف هويت بخشي به اين شهر انجام مي شود.

به گزارش ايرنا، احد رسولي روز سه شنبه در حاشيه بازديد از برخي بناهاي تاريخي شهر كرج اظهار داشت: محور و بافت تاريخي كرج در سالهاي گذشته به فراموشي سپرده شده بود اما از آنجا كه اين بناهاي قديمي هويت و سرگذشت اين منطقه را بازگو و روايت مي كنند و در ايجاد احساس تعلق به شهر در بين شهروندان نقش بسزايي دارند لذا بايد به آنها توجه ويژه اي مبذول داشت.
وي افزود: سال گذشته جلساتي با معاونت شهرسازي اداره كل ميراث فرهنگي استان درخصوص احياي محور تاريخي كرج برگزار شد كه مقرر شد در سال 98 مطالعاتِ جامع آن آغاز شود.
رسولي گفت: در همين راستا بازديدي از كاخ سليمانيه، مسجد جامع و حمام تاريخي مصباح صورت پذيرفت .
اين عضو شورا خاطر نشان كرد: شوراي اسلامي شهر كرج به دنبال بازتعريف و احياي هويت تاريخي و گردشگري شهر است و بناهايي همچون حمام تاريخي مصباح كه روايتگر روزها و دهه هاي گذشته به نسلِ امروز هستند، نبايد به فراموشي سپرده شوند.
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر كرج با تاكيد بر اينكه پس از پايان مطالعات به مرحله اجرا خواهيم رسيد و هماهنگ با اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري البرز حركت مي كنيم، اظهار كرد: فضاي مناسبي براي توجه به بناهاي تاريخي و مرمت و احياي آنها شكل گرفته است .
رسولي گفت: در گام نخست محور و بافت تاريخي كرج كه شامل چهار عنصر اصلي مي شود را احيا نموده و در معرض نگاه شهروندان و دوستداران تاريخ قرار دهيم.
وي در پايان از پژوهشگران، محققان و دانشجوياني كه موضوع پايان نامه يا تحقيقات آنها در خصوص محور تاريخي كرج يا عناصري همچون حمام تاريخي مصباح، كاخ سليمانيه، مسجد جامع، پل قديمي، كاروانسراي شاه عباسي و... است و همچنين تمايل به همكاري براي بازتعريف هويت تاريخي كرج دارند، براي اعلام نظرات خود دعوت به عمل آورد.
7410/ 6155