وسعت خراسان جنوبي از مزيت هاي بخش كشاورزي است

بيرجند - ايرنا - رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي وسعت و گستردگي را يكي از مزيت هاي استان به ويژه در بخش كشاورزي دانست و گفت: با توجه به اين وسعت بايد تلاش شود تا ماندگاري جمعيت اتفاق بيافتد.

به گزارش ايرنا غلامرضا قوسي روز سه شنبه در نشست شوراي سياست گذاري صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان خراسان جنوبي افزود: در اين صورت هم شاهد ارتقاي امنيت هستيم و هم بهره ‌برداري از منابع موجود افزايش مي يابد.
وي بر لزوم تقويت بخش كشاورزي استان تاكيد كرد و گفت: اكنون درآمد بيش از 90 درصد روستاييان خراسان جنوبي از توليدات بخش كشاورزي است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي بيان كرد: اگر سياست گذاري، برنامه ريزي و هدف گذاري درست داشته باشيم مي توانيم رضايت جامعه هدف را جلب كنيم كه در استان اين هماهنگي وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه 31 درصد جمعيت شاغل خراسان جنوبي در بخش كشاورزي فعال هستند اظهار داشت: يكي از مزيت هاي بخش كشاورزي استان هزينه هاي كم توليد است در حاليكه ارزش اقتصادي محصولات استراتژيك استان نيز بالاست.
قوسي مساحت اراضي مستعد كشاورزي استان خراسان جنوبي را 149 هزار هكتار ذكر كرد و گفت: از اين ميزان 70 هزار هكتار سطح زير كشت محصولات زراعي و بيش از 78 هزار هكتار سطح زير كشت محصولات باغي است.
وي با بيان اينكه 91 درصد وسعت استان عرصه منابع طبيعي است يادآور شد: در حال حاضر 11 هزار و 720 منبع آبي شامل 6 هزار و 525 رشته قنات، سه هزار و 299 حلقه چاه عميق و 2 هزار و 149 چشمه در استان وجود دارد.
وي از دشت ‌هاي مستعد و مراكز تحقيقاتي به عنوان يكي ديگر از مزيت ‌هاي بخش كشاورزي استان ياد كرد و گفت: همه بايد در سال رونق توليد كمك كنيم تا اين شعار محقق شود در اين صورت اشتغال و بهبود وضعيت معيشتي نيز ارتقا مي ‌يابد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي تاكيد كرد: طراحي و ترسيم هر برنامه ‌اي نياز به منابع مالي ارزان قيمت و سهل‌ الوصول دارد به همين دليل صندوق ‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي تشكيل شد.
وي گفت: تاكنون اين صندوق‌ ها در استان رضايتمندي كشاورزان را در پي داشته است و بايد از ظرفيت صندوق مادر تخصصي براي تقويت صندوق ‌هاي استاني استفاده شود.
مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي خراسان‌ جنوبي هم گفت: اكنون در تمامي شهرستان‌ هاي استان صندوق‌ حمايت از توسعه بخش كشاورزي شكل گرفته است.
حامد نخعي افزود: در حال حاضر 14 صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي با سرمايه 32 ميليارد و 600 ميليون تومان و عضويت بيش از پنج هزار و 643 نفر در استان فعال است.
وي بيان كرد: در مجموع از سال 93 تاكنون 6٠٠ ميليارد تومان تسهيلات توسط اين صندوق‌ ها در شهرستان ها پرداخت شده است.
مديرعامل صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي خراسان‌ جنوبي از افزايش سرمايه و تامين و تجميع منابع سرمايه اي در بخش كشاورزي خبر داد و گفت: تدوين استراتژي مبتني بر حمايت از توليد و توليدكنندگان فعال بخش كشاورزي استان از جمله برنامه هاي ماست.
وي ادامه داد: همچنين ايجاد و تقويت زنجيره هاي توليد و تامين با نگاه ويژه به بخش كشاورزي قراردادي، عضويت در شركت خدمات كشاورزي استاني و ملي، ايجاد ارتباط موثر و سازنده با صندوق هاي ملي استاي و شهرستاني در گسترش خدمات از ديگر برنامه ها در استان است.
7557*3028