كردستاني ها سه ميليارد ريال به استان هاي سيل زده كمك كردند

سنندج - ايرنا - مديركل كميته امداد امام خميني(ره) كردستان گفت: از ابتداي راه اندازي پايگاه هاي جمع آوري كمك هاي مردمي براي مناطق سيل زده كشور تاكنون سه ميليارد ريال كمك نقدي و غير نقدي براي مردم اين مناطق جمع آوري شده است.

محمد رسول شيخي زاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: به منظور جمع آوري كمك هاي مردم به آسيب ديدگان سيل اخير در برخي مناطق كشورازهفتم فروردين 10 پايگاه توسط اين نهاد درمناطق مختلف استان داير شد.
وي با بيان اينكه اين پايگاه ها در ميادين اصلي تمام شهرستان ها داير شده و آماده جمع آوري كمك هاي مردم نوع دوست است، افزود: تاكنون ازطريق اين پايگاه ها سه ميليارد ريال براي مردم اين مناطق جمع آوري شده كه يك ميليارد ريال از اين كمك ها نقدي و 2 ميليارد ريال نيز در قالب كالا بوده است.
مديركل كميته امداد امام خميني(ره) كردستان گفت: كمك هاي جمع آوري شده شامل لوازم ضروري مانند مواد خوراكي، وسايل بهداشتي، پوشاك، كفش، پتو، چادر و ساير نيازمندي هاي آسيب ديدگان بوده و در قالب سه محموله به استان هاي گلستان، لرستان و خوزستان ارسال شده است.
وي با بيان اينكه پايگاه هاي كميته امداد امام خميني(ره) اكنون نيز داير و آماده دريافت كمك هاي مردمي است، تاكيد كرد: مردم نوعدوست و خير استان كردستان مي توانند كمك هاي غير نقدي خود از جمله پتو، وسايل گرمايشي، لوازم خواركي و بهداشتي، خرما، ماكاروني، سويا، انواع غذاهاي كنسروي و شير خشك كه ضروري‌ترين وسايل موردنياز سيل زده گان است را به پايگاه هاي جمع آوري تحويل دهند.
شيخي زاده افزود: شماره‌ حساب 0104244846000 نزد بانك صادرات شعبه ميدان آزادي سنندج، نيز براي واريز كمك‌هاي نقدي به مردم مناطق سيل زده استان هاي گلستان، لرستان و خوزستان در نظر گرفته شده است.
بيش از 60 هزار خانوار كردستاني زير پوشش كميته امداد امام خميني(ره) هستند و از خدمات و حمايت هاي اين نهاد در استان بهره مند مي شوند.
7348 / 3034