معاون وزير كشور: شايسته سالاري مهمترين اصل در انتخاب مديران است

زاهدان- ايرنا- معاون سياسي وزير كشور گفت: شايسته سالاري و كارآمدي از اركان مهم و مورد توجه در انتخاب مديران است.

به گزارش ايرنا جمال عرف روز سه شنبه در نشست هم انديشي با نخبگان، معتمدان، علما، احزاب، سمن ها و برگزيدگان سيستان و بلوچستان كه در سرسراي خاتم استانداري برگزار شد اظهار داشت: شايسته سالاري به عنوان يكي از اصول مهم در انتخاب افراد در چهارچوب قانون است، اصلي كه با مسئوليت پذيري فرد شايسته باعث توسعه يك سرزمين مي شود.
وي ادامه داد: شاخص هاي بسياري در حوزه يك حكمراني خوب عنوان شده كه نخستين شاخص آن تبعيت از قانون و قانونگرايي است.
معاون سياسي وزير كشور تصريح كرد: قانون محور همه فعاليت ها و مبناي بسياري از كارها به حساب مي آيد.
وي گفت و گو مبتني بر مسئوليت پذيري را مهم دانست و افزود: گفت و گو از عوامل مهم در بر طرف شدن بسياري از سوء تفاهم هاو نقل قول هاست.
عرف اظهار نظر بدون غرض ورزي و كينه توزي را مهم دانست و گفت: گفت و گو بايد بر مبناي كار خير و توسعه يك سرزمين باشد و از بيان مطالب غرض جويانه كه به نفع مردم نيست اجتناب كرد.
وي تصريح كرد: امروزه دشمن با بيان اينكه در طول 40 سال افراد ناكار آمد مديريت كشور را برعهده داشته اند سعي در القا كردن حس نا اميدي در جامعه را دارد كه بايد تلاش شود اين تصوير غلط رواج پيدا نكند.
معاون سياسي وزير كشور نظامي كه مبتني بر آراء مردم پايه گذاري شده را نظامي كارآمد دانست و نقش مردم و نظرات آنها را در توسعه سرزميني مهم عنوان كرد.
به گزارش ايرنا در اين نشست جمعي از نماينده گان احزاب، تشكل ها سياسي و مردمي مطالبي در خصوص ضرورت توجه بيشتر به ظرفيت هاي سيستان و بلوچستان مطرح كردند.
9914**3213