حزب جمهوريخواه تركيه خواستار بررسي حمله به رئيس اين حزب شد

آنكارا- ايرنا- حزب جمهوريخواه خلق به عنوان بزرگترين حزب مخالف در تركيه، خواستار رسيدگي به موضوع حمله به كمال قليچداراوغلو رئيس اين حزب در مجلس ملي تركيه شد.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه خبري سون داكيكا در روز سه شنبه، حزب جمهوريخواه خلق، موضوع حمله به كمال قليچداراوغلو رئيس حزب در شهرستان چوبوك از توابع آنكارا در روز 2 ارديبهشت را در صحن علني مجلس تركيه مطرح كرد و خواستار مجازات عاملان حادثه شد.
انگين آلتاي، اؤزگور اؤزل و انگين اؤزكوچ از مقامات بلندپايه حزب جمهوريخواه خلق CHP امروز طي سخناني در مجلس تركيه، ضمن محكوميت حمله به رئيس حزب در يك مراسم تشييع جنازه يكي از نظاميان تركيه در شهرستان چوبوك آنكارا، خواهان رسيدگي به موضوع و محاكمه عاملان اين حادثه گرديدند.
قليچداراوغلو ديروز دوم ارديبهشت در مراسم تشييع جنازه يكي از نظاميان تركيه اي در آنكارا كه چندي پيش در عمليات ارتش در شمال عراق عليه پ ك ك (حزب كارگران كردستان) كشته شد، از سوي تعدادي از مردم خشمگين مورد حمله واقع شد و آسيب جزئي ديد.
بعد از وقوع اين حمله فيزيكي، پليس وارد عمل شد و رئيس حزب جمهوريخواه خلق به مكاني امن در آنكارا منتقل شد.
وقوع اين حمله از سوي عثمان اؤزتونچ از اعضاي محلي حزب حاكم عدالت و توسعه، اعتراضات و واكنش هاي بسياري را در سراسر تركيه موجب شد و بسياري از شخصيت هاي سياسي، وقوع اين حمله را محكوم كردند.
كمال قليچدار اوغلو كه رهبر حزب قديمي جمهوري خواه خلق تركيه به شمار مي رود، از جمله جدي ترين منتقدان رجب طيب اردوغان رييس جمهوري و حزب حاكم اين كشور محسوب مي شود.
حزب جمهوري خواه خلق تركيه به رهبري كمال قليچدار اوغلو به عنوان قديمي ترين حزب حاضر در مجلس تركيه و منتقد جدي حزب حاكم هم اكنون 146 كرسي مجلس 600 نفري تركيه را در اختيار دارد.
برخي از ناظران حمله به قليچداراوغلو را به انتخابات اخير شهرداران تركيه و پيروزي نامزد حزب جمهوريخواه در برخي از شهرهاي بزرگ از جمله استانبول و آنكارا مرتبط دانسته اند.

خاورم**9489**