آمار قربانيان جنگ در افغانستان طي سال 1397 افزايش يافت

كابل - ايرنا - رئيس كميسيون حقوق بشر افغانستان اعلام كرد كه شمار كشته ها و زخمي هاي غير نظاميان در اين كشور طي سال 1397 نسبت به سال قبل از آن 19 درصد افزايش يافت .

به گزارش ايرنا، «سيما سمر» روز سه شنبه در نشستس خبري كه به منظور ارائه گزارش تلفات غير نظاميان تشكيل شده بود افزود كه در مجموع درگيري هاي سطح افغانستان ي سال گذشته در مجموع كشته شدن سه هزار و 32 تن و زخمي شدن 10 هزار و 80 تن به اين كميسيون گزارش شد.
رئيس كميسيون حقوق بشر افغانستان افزود كه هر چند شمار كشته ها نسبت به سال 1396 شش درصد كاهش يافته است اما شمار زخمي ها 35.5 درصد افزايش نشان مي دهد.
سمر گروه طالبان را عامل 53 درصد تلفات غير نظاميان معرفي كرد و گفت كه 11.5 درصد تلفات را نيز داعش به غير نظاميان وارد كرده اند و 11.3 درصد نيز از سوي نظاميان خارجي و نيروهاي دولتي به مردم تلفات وارد شده است.
وي تصريح كرد كه در گزارش هاي رسيده به اين كميسيون عامل 22 درصد تلفات غير نظاميان روشن نيست زيرا هيچ كسي مسئوليت آن را برعهده نگرفت.
رئيس كميسيون حقوق بشر افغانستان بيان كرد كه پارسال بيشترين شمار تلفات غير نظاميان ناشي از حملات انتحاري بود كه حدود 37 درصد را تشكيل مي ‌دهد و پس از آن جنگ ، حملات راكتي،‌ مين هاي كنار جاده، حملات هوايي، ترور و عمليات شبانه به ترتيب در جايگا‌هاي بعدي قرار دارند.
سمر گفت كه در سال 1397 ؛ 24 خبرنگار كشته و 20 تن از اين قشر زخمي شدند و 18 خبرنگار هم مورد ضرب و شتم، توهين و تحقير قرار گرفتند.
وي از افزايش تلفات غير نظاميان ابراز نگراني كرد و از همه طرف هاي درگير در جنگ افغانستان خواست كه نبرد را متوقف كنند و آتش بس را حاكم كنند.
رئيس كميسيون حقوق بشر افغانستان خواستار تدريس قوانين و معيارهاي جهاني حقوق بشري به نيروهاي افغان و نظاميان خارجي شد و ابراز اميدواري كرد كه با ارايه اين آموزش از تلفات غير نظاميان جلوگيري صورت گيرد.
سمر تاكيد كرد كه عاملان تلفات غير نظاميان بايد شناسايي و به دادگاه معرفي شوند.
گسترش جغرافياي جنگ، حملات انتحاري و تروريستي در مناطق مسكوني، و جاسازي بمب هاي كور كنار جاده اي باعث شده است تا روند تلفات غير نظاميان طي 18 سال گذشته همواره رو به فزوني باشد.
آساق*291*1104**