پرواز هماي شهرداري بالا سر اعضاي شوراي شهر ساري

ساري - ايرنا - يك هفته پس از كوچ مهدي عبوري از شهرداري ساري به وزارت راه و شهرسازي و انتخاب عبدالحميد فرزانه به عنوان سرپرست اين مجموعه ، گمانه زني ها در محافل مختلف نشان مي دهد كه هماي سعادت شهردار شدن مركز استان بيشتر دور سر 2 تن از اعضاي شوراي اسلامي اين شهر پرواز مي كند.

اگر چه برخي رسانه ها افراد متعددي از جمله شهردار كياسر و يا شهرداران مناطق و حتي سرپرست فعلي شهرداري ساري را كه همزمان سمت معاونت شهرسازي و معماري اين شهر بر عهده دارد به عنوان گزينه مطرح كرده اند ، ولي بررسي هاي خبرنگار ايرنا نشان مي دهد كه اعضاي شورا به هيچ يك از اين گزينه ها نظر ندارند.
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر ساري به خبرنگار ما گفته است كه اعضاي شورا در حال حاضر هيچ گزينه اي جز 2 عضو كنوني اين شورا را براي تصدي شهرداري مد نظر ندارند و اكنون نيز در حال بررسي كارنامه و برنامه اين دو عضو براي تصدي شهرداري ساري هستند.
مهدي عبوري شهردار سابق ساري كه حدود 81 ماه در اين سمت قرار داشت ، 25 اسفند ماه سال گذشته به دنبال پيشنهاد وزير راه و شهرسازي كه يك دوره 13 ماهه نيز استاندار مازندران بود ، از سمتش استعفا كرد و اكنون به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع محمد اسلامي در وزارت راه و شهرسازي انجام وظيفه مي كند.
اعضاي شوراي شهر ساري هم در نشست علني 31 فروردين ماه امسال با استعفاي عبوري موافقت و همزمان فرزانه را به عنوان سرپرست انتخاب كردند.
شهر ساري طبق سرشماري سال 95 حدود 430 هزار نفر جمعيت دارد و بزرگ ترين شهر مازندران از بين 58 شهر استان به شمار مي رود.
شوراي اسلامي شهر ساري هم 9 عضو دارد.
** عشوري يا نجاريان ؟
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر ساري كه از او به عنوان تنها عضو پيگير انتخاب شهردار در شورا نام برده مي شود ، روز سه شنبه به خبرنگار ايرنا گفت : در شرايط فعلي تنها 2 گزينه اصلي براي انتخاب شهردار از سوي اعضاء مطرح شدند كه هر دو نفرشان عضو شوراي شهر هستند.
علي اكبر زليكاني از اسفنديار عشوري منتقد سرسخت مهدي عبوري به عنوان مطرح ترين گزينه ياد كرد و افزود : گزينه ديگر اعضاي شورا هم سعيد نجاريان است.
وي گفت : در نشست هفته جاري هيات رئيسه پنج نفره شوراي اسلامي شهر ساري نام اين دو گزينه مطرح مي شود و در صورت تاييد در صحن شورا مطرح خواهند شد.
زليكاني افزود : توافقي كه اعضاي شوراي اسلامي شهر دارند اين است كه هر فردي كه به عنوان شهردار ساري انتخاب مي شود مورد حمايت اعضاي 9 نفره شوراست تا بتواند كار مديريت شهري را با پشتوانه تمام اعضاء پيش ببرد.
وي در مورد مطرح شدن اسامي برخي افراد ديگر براي تصدي شهرداري ساري در بعضي رسانه ها هم گفت : اسامي افراد براي گزينه شهرداري ساري بايد از سوي اعضاي شوراي اسلامي شهر مطرح شود كه تاكنون به جز دو عضو شورا نام هيچ فرد ديگري مطرح نشده است.
زليكاني اظهار داشت : شايد اين افراد در پي رفتن آقاي عبوري به وزارت راه و شهرسازي و خالي شدن پست شهرداري ساري ، براي در اختيار گرفتن اين سمت اعلام آمادگي كرده باشند و اسامي خود را به عنوان داوطلب به اعضاء داده باشند ، ولي تاكنون به صورت علني در اين باره صحبتي نشده است.
وي در مورد قرار گرفتن نام سرپرست فعلي شهرداري ساري در بين گزينه ها هم توضيح داد : شايد نام ايشان نيز از سوي برخي از اعضاء مطرح شود ، ولي تمركز بر روي همان دو عضو شوراست .
** اسفنديار عشوري سوادكوهي
اسفنديار عشوري سوادكوهي منتقدترين عضو شوراي اسلامي شهر ساري در قبال عملكرد شهردار سابق محسوب مي شود و همواره در نشست هاي علني و غير علني شورا نيز اين رويه را دنبال مي كرد. يكي از مهم ترين انتقادات عشوري از عبوري ، عدم پاسخگويي شهردار نسبت به عملكردش بود.
عشوري متولد 1345 روستاي سنگده بخش دودانگه ساري است. او دانش آموخته كارشناسي و كارشناسي ارشد عمران است و علاوه بر سابقه سه دوره اي در شوراي اسلامي شهر ساري ، در دوره اصلاحات مديركل راه و ترابري مازندران بود.
وي در دوره پنجم شوراي اسلامي شهر ساري به همراه سه نفر ديگر از اعضاي 9 نفره اين شورا از بين فهرست ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرايان به شورا راه يافت و همزمان دبير حزب كارگزاران سازندگي مازندران است و در شوراي مركزي اين حزب نيز عضويت دارد.
** سعيد نجاريان
عباس (سعيد) نجاريان ساروي فرزند محمد و متولد سال 1353 داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته مهندسي صنايع و دانشجوي دوره دكتراي رشته مديريت است. وي پيش از عضويت در دوره چهارم شوراي اسلامي شهر ساري ، كارمند اداره كل نوسازي مدارس بود و مديريت امور اداري و مالي اين اداره كل را بر عهده داشت.
نجاريان همچنين مديرعامل باشگاه فوتسال شهروند ساري و رئيس هيات فوتبال اين شهر است . عضويت در هيات رئيسه فوتسال فدراسيون فوتبال ايران هم از ديگر سوابق ورزشي وي محسوب مي شود.
6982/1654