استكبار جهانی نقاط قدرت جمهوری اسلامی را هدف گرفته است

قزوین – ایرنا – معاون وزیر و رییس سازمان اطلاعات خارجی و نهضت های وزارت اطلاعات گفت: استكبار جهانی برای عملیاتی كردن نقشه های براندازانه خود نقاط قدرت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است و باید با هوشیاری برای مقابله با آن اقدام كرد.

به گزارش ایرنا امیری روز سه شنبه در شورای اداری استان قزوین كه در استانداری برگزار شد، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی در همین راستا برای تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام كردند تا با قطع ارتباط سپاه، آن را تضعیف كنند.
وی اضافه كرد:همچنین دشمنان با درك وابستگی اقتصاد ایران به نفت برای تحریم آن وارد عمل شدند تا میزان درآمدهای كشور روز به روز كاهش یافته و فشارهای اقتصادی موجب افزایش نارضایتی میان مردم شود.
امیری با تبیین وظایف مسئولان و مدیران در این شرایط، ادامه داد: امروزه دوست و دشمن از تندرو و كندرو در جمهوری اسلامی معتقد هستند، مذاكره با آمریكا برای ایران فایده ای نخواهد داشت بنابراین تنها راه پیش رو، اداره كشور با مقاومت و ایستادگی است.
وی اضافه كرد: باید در این شرایط اداره همه استان ها به خود استان ها واگذار شود تا با جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی بدون اتكا به نفت برای اداره خود اقدام كنند.
این مسئول ادامه داد:مقام معظم رهبری طی 10 سال اخیر بر علم و اقتصاد تاكید می كنند و باید با توجه به این موضوع برای تبدیل علم به ثروت وارد عمل شد.
امیری گفت:امروزه ایران اسلامی رتبه چهارم جهان را در نانو دارد كه می تواند در كشاورزی، پزشكی، بهداشتی و... تحول ایجاد كند ولی آیا توانسته ایم این علم را به ثروت تبدیل كنیم؟
معاون وزیر و رییس سازمان اطلاعات خارجی با اشاره به شعار رونق تولید، افزود:تحقق این نامگذاری با شعار دادن میسر نمی شود و باید با فراهم سازی ابزار و لوازم آن، جذب سرمایه گذاران و همدلی و هم افزایی برای تحقق شعار سال اقدام كرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه دشمنان به دنبال جدا كردن مردم از نظام هستند، افزود:استكبار جهانی با سیاه نمایی به دنبال جدا كردن مردم از نظام است و مسئولان و مدیران نیز باید مراقب باشند كه با آمارهای خود برای دشمنان خوراك تهیه نكنند.
امیری گفت: امید دادن به مردم مهمترین وظیفه دستگاه ها و مسئولان در این شرایط است و باید اختلافات را كنار گذاشت تا دشمنان در اجرای نقشه های خود شكست بخورند.
این مسئول اضافه كرد: بدون تردید كشور ایران اسلامی از این شرایط و تمامی تهدیدها و تحریم ها عبور خواهد كرد و تمامی نقشه های و دسیسه های دشمنان همچون گذشته نقش برآب خواهد شد.
6101