محل سابق روستاي صفي آباد براي سكونت خطرناك و نا امن است

گنبدكاووس - ايرنا - رييس بنياد مسكن شهرستان مينودشت گفت: از سال 83 و پس از كوچ روستانشينان صفي آباد به شهرك جديد، اين محل به دليل رانش زمين و نا امن بودن بايد تخليه مي شد ولي برخي با وجود تحويل منازل خود، همچنان در اين منطقه خطرناك ساكن هستند.

ابوالفضل رشيديان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهاركرد: در سال 83 و بر اساس توافق روستاييان صفي آباد، مقرر شد با در اختيار گذاشتن زمين براي ساخت و ساز واحد مسكوني و اعطاي تسهيلات كم بهره، اين روستا به دليل رانش زمين به محل جديد منتقل شود.
وي افزود: ساخت و سازها تا سال 85 به پايان رسيد و بر اساس توافق صورت گرفته، مي بايست خانه هاي روستاي قبلي تخريب و زمين هاي اين منطقه براي كاشت درخت مورد استفاده قرار گيرد كه اين اتفاق تاكنون رخ نداده است.
وي گفت: در همان مقطع زماني به دليل كوچ روستاييان، انشعابات آب و تلفن اين منطقه قطع شد ولي به دليل فعاليت تعداد اندكي از روستاييان در اين منطقه قطع برق از سوي اداره متولي تا روز گذشته صورت نپذيرفت.
رشيديان بيان كرد: به دليل بارش هاي اخير، حركت رانشي زمين در اين منطقه شدت گرفته و سكونت در آن غير قانوني و نا امن است و در همين راستا بر اساس تذكر بنياد مسكن، روز گذشته اداره برق، انشعاب برق اين منطقه را قطع كرد كه با اعتراض چند نفر كه در اين محل مبادرت به نگهداري دام مي كردند روبرو شد.
رشيديان با اشاره به اعتراض برخي روستاييان كه براساس توافق صورت گرفته، كوچ كرده اند، تصريح كرد: از آنجايي كه 540 خانوار به محل جديد منتقل شده اند، به دليل حضور 10 خانوار در محل قبلي، روستاييان كوچ كرده نيز خواهان استفاده از زمين هاي قبلي خود مي باشند كه اين مي تواند باعث بروز خطرات و حوادث جبران ناپذير شود.
رئيس بنياد مسكن مينودشت تصريح كرد: دستگاه هاي مربوطه بايد تلاش كنند ضمن اجراي قانون، از بروز حوادث احتمالي جلوگيري شود.
وي افزود: از اين موقعيت سوء استفاده هايي نيز شده و شاهد برخي ويلاسازي ها و فروش غيرقانوني زمين به شهرنشينان در منطقه رانشي هستيم كه مي تواند بستر حوادث جبران ناپذيري باشد.
در همين رابطه چند تن از افرادي كه در محل قبلي روستاي صفي آباد همچنان فعاليت مي كنند صبح امروز با حضور در فرمانداري مينودشت به خبرنگار ايرنا گفتند: جابجايي روستا را قبول داريم ولي محلي براي نگهداري دام هاي خود نداريم و اين موضوع ما را تحت فشار قرار داده زيرا منبع در آمدي جز دامپروري نداريم و انتظار داريم در اين رابطه، چاره اي انديشيده شود.
برخي از روستاييان در محل جديد روستاي صفي آباد نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ضمن اعتراض به وضعيت كنوني بيان كردند: چرا بايد تقريبا همه روستاييان به محل جديد كوچ كرده و دام ها را در خانه هاي خود نگهداري نمايند ولي تنها چند نفر ضمن داشتن واحد مسكوني در منطقه جديد، همچنان از زمين هاي قبلي خود هم بهره مند باشند.
اين افراد گفتند: در صورت عدم جلوگيري از ادامه سكونت چند خانوار باقي مانده در محل سابق روستاي صفي آباد، ما نيز براي استفاده از زمين هاي قبلي خود اقدام مي كنيم.
روستاي صفي آباد از توابع شهرستان مينودشت در سال 83 به دليل رانشي بودن با درخواست خود روستاييان با اعطاي زمين و تسهيلات ارزان قيمت به محل ديگري در همان حوالي انتقال يافت ولي با گذشت حدود 15 سال، حدود 10 خانوار ضمن بهره مندي از زمين و تسهيلات اعطايي همچنان در محل قبلي نيز سكونت دارند.
شهرستان مينودشت با 86 هزار نفر جمعيت در شرق گلستان قرار دارد.
9433/1860