منتظرالمهدی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر شد

تهران - ایرنا - سردار سعید منتظرالمهدی سخنگو و معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری شد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، سردار اسكندر مومنی صبح امروز طی حكمی سردار سعید منتظرالمهدی را به عنوان سخنگو و معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت های مردمی ستاد مبارزه بامواد مخدر ریاست جمهوری منصوب كرد.
منتطرالمهدی پیش از این به عنوان سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی بود و اخیرا بنا به درخواست دبیركل ستادمبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری و با موافقت فرمانده نیروی انتظامی به ریاست جمهوری مامور شد.
منتظرالمهدی درزمان مسئولیت در ناجا به خوبی توانست با برقراری ارتباط با مراجع تاثیر گذار و اندیشمندان دانشگاهی، سازمان ها و اهالی رسانه و خبرگان حوزه ارتباطات و با ایجاد اعتماد، ادبیات پیشگیری اجتماعی را در سطح كشور جا بیندازد و سرمایه های اجتماعی را در همراهی با پلیس به كار گیرد.
منتظرالمهدی دارای دكترای طب و همچنین دكترای تخصصی روانشناسی سلامت از دانشگاه علوم پزشكی ایران و عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه است.
باتوجه با حضور سردارمومنی جانشین وقت نیروی انتظامی در ستاد مبارزه با موادمخدر و اضافه شدن منتظرالمهدی به این جمع انتظار می رود اقدامات عاجل و تاثیر گذاری درحوزه پیشگیری از اعتیاد درسطح كشور انجام شود و امید می رود حاصل این تغییرات و انتصابات، ارتقای پیشگیری و كاهش بزه های اجتماعی باشد .
اجتمام*9185*9105