فراكسيون پيگيري اقدامات متقابل با رفتارهاي خصمانه آمريكا تشكيل شد

تهران- ايرنا- عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از تشكيل فراكسيون پيگيري اقدامات متقابل با رفتارهاي خصمانه آمريكا خبر داد.

«سيد حسين نقوي حسيني» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ايرنا اظهار داشت: فراكسيون پيگيري اقدامات متقابل با رفتارهاي خصمانه آمريكا به رياست امير حسين قاضي زاده هاشمي نماينده مشهد تشكيل شد.
وي كه به عنوان سخنگوي اين فراكسيون انتخاب شده است،گفت: همچنين محمد جواد ابطحي و اكبر رنجبرزاده نمايندگان خميني شهر و اسدآباد نواب رييس اين فراكسيون هستند.
نماينده مردم ورايمن در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه دشمني آمريكايي ها با ايران پايان ناپذير است، گفت: آنان همچنان عليه ملت ايران رفتارهاي خصمانه انجام مي دهند، اقدامات خلاف قانون مي كنند و محدوديت و فشار ايجاد مي كنند، به همين جهت جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفتند فراكسيون پيگيري اقدامات متقابل رفتارهاي خصمانه آمريكا را تشكيل دهند.
وي تصريح كرد: اين فراكسيون رفتارهاي خصمانه آمريكايي ها را رصد مي كند تا به موقع اقدامات پيشگيرانه عليه آمريكايي ها انجام دهيم.
نقوي حسيني افزود: آمريكايي ها بدانند مجلس در مقابل رفتارهاي خصمانه آنان سكوت نمي كند، بيش از 18 عنوان داريم كه قرار است درباره آن طرح و قانون ارائه كنيم.
سيام**1058**9121 **2021**