فراكسيون پيگيري سياست‌هاي اجرايي گام دوم انقلاب در مجلس تشكيل شد

تهران- ايرنا- فراكسيون پيگيري سياست‌هاي اجرايي گام دوم انقلاب با 170 عضو در مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا،«محمد حسين فرهنگي» در جلسه علني امروز - سه شنبه - مجلس شوراي اسلامي در نشست خبري گفت: فراكسيون پيگيري سياست‌هاي اجرايي گام دوم انقلاب با 170 عضو به منظور پيگيري بيانيه گام دوم انقلاب در مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد.
وي با بيان اين كه اين فراكسيون قصد دارد تا توجه دولت و مجلس شوراي اسلامي را به موضوعات مهم اين بيانيه جلب كند،افزود: از سوي ديگر توجه به تذكرات مقام معظم رهبري در خصوص رونق توليد نيز در دستور كار فراكسيون قرار دارد.
رييس فراكسيون پيگيري سياست هاي اجرايي گام دوم انقلاب اظهار داشت: قرار است براي موضوعات مختلفي كه در بيانيه مطرح شده است، كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل شود واين موضوعات به صورت نظام‌مند در ابعاد مختلف پيگيري شود.
فرهنگي گفت: در بيانيه گام دوم انقلاب كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، ديدگاه‌هاي حساسي وجود دارد كه بايد توجه ويژه‌اي به آنها شود. فراكسيون با تحليل موضوعات مطرح شده، بيانيه‌هايي را صادر خواهد كرد و بعضا اگر نياز به تسهيل قوانين باشد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
وي اظهار داشت: در حوزه بين‌الملل مقام معظم رهبري تاكيد كردند كه در مقابل اقداماتي كه دشمن عليه ما انجام داده است، اقدامات مجلس شوراي اسلامي در شأن كشور نبوده است، فراكسيون در اين زمينه مواردي را در دستور كار قرار داده است.
نماينده مردم تربير در مجلس خاطرنشان كرد: در بعد نظارتي هم از فراكسيون‌هاي مختلف خواسته‌ايم تا در حوزه‌هاي تخصصي مربوط به هر يك از كميسيون‌ها اقدامات لازم انجام گيرد.
فرهنگي با بيان اين كه از هر سه جريان سياسي در اين فراكسيون حضور دارند،اظهارداشت: يكي از محورهاي فراكسيون توجه به اراده جوانان است كه مقام معظم رهبري بر آن تاكيد داشتند، اگر اراده جوانان به چرخه تصميم سازي كشور وارد شود، بركات زيادي را در كشور خواهد داشت.
سيام**9121 **2021**