2 ورزشكار بوكاني به مسابقات جهاني دامه اعزام شدند

مهاباد - ايرنا - رييس اداره ورزش وجوانان بوكان گفت: «فاروق مام عبدالله» و «نادر شوقي» از اين شهرستان به مسابقات جهاني دامه در كشور لبنان اعزام شدند.

انور ملارحيمي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: دومين دوره مسابقات جهاني دامه با حضور 12 تيم از پنجم تا هشتم ارديبهشت به ميزباني شهر «طرابلس» لبنان برگزار مي شود.
وي اظهار داشت: تيم ملي دامه ايران در اولين دوره اين مسابقات پس از كشورهاي تركيه و كويت مقام سوم را كسب كرده بود.
وي گفت: ورزشكاران بوكان در هر 2 دوره مسابقات جهاني دامه در سال هاي گذشته نيز حضور داشتند.
به گزارش ايرنا «دامه» يك نوع بازي بومي محلي شبيه شطرنج با 32 مهره است كه حريفان با پيش بيني حركت مهره هاي طرف مقابل و حذف آنها بازي را پيش مي برند.
در اين بازي بومي محلي از يك صفحه شطرنجي 16 در 16 خانه اي استفاده مي شود و مهره ها در 2 دسته 16 تايي و چهار رديف هشت تايي در 2 طرف صفحه چيده مي شود؛ در اين بازي محلي تمامي مهره ها حركت هاي يكساني دارد و مي توان به جلو و طرفين حركت و مهره هاي حريف را از بازي خارج كرد.
مهره اي كه بتواند به خط پاياني طرف مقابل برسد، اختيارات ويژه اي دارد و در چهار گوشه صفحه مي تواند حركت كند و در صورتي كه اين مهره تنها مهره باقيمانده يك طرف مسابقه باشد، به آن «داشه هاره» مي گويند.
اين نوع بازي محلي با توجه به اينكه نياز به امكانات و فضاي زيادي ندارد در محيط خانه، مغازه و بوستان ها انجام مي شود.
اين بازي توسط كشور تركيه ثبت جهاني شده و هر ساله در كشورهاي عربي و تركيه مسابقات جهاني آن برگزار مي شود.
7510/6185/2093