نجمه خدمتی نخستین سهمیه المپیك 2020 را برای ایران كسب كرد

تهران - ایرنا - نجمه خدمتی با قرار گرفتن در جایگاه پنجم جام جهانی تیراندازی، نخستین سهمیه المپیك 2020 (توكیو) را برای ایران كسب كرد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، خدمتی امروز در فینال ماده تفنگ بادی جام جهانی چین در جایگاه پنجم قرار گرفت.
الهه احمدی و آرمینا صادقیان دیگر نمایندگان ایران در این ماده بودند كه در جایگاه های دهم و بیست و ششم مرحله مقدماتی قرار گرفتند و نتوانستند به فینال راه یابند.
مسابقات جام جهانی تیراندازی و كسب سهمیه المپیك با حضور 588 ورزشكار از 67 كشور جهان از 3 تا 9 اردیبهشت در شهر پكن چین در حال برگزاری است.
خدمتی نخستین مدال آور طلایی ایران در بازی های 2014 اینچئون كره جنوبی در رشته تیراندازی است. بانوی طلایی كه برای نخستین بار به المپیك 2016 ریو را یافته بود و اكنون برای دومین بار مسافر توكیو شد.
پیشتر رشته تیراندازی در المپیك ریو، توانست پنج سهمیه كسب كند كه از این تعداد چهار سهیمه توسط خدمتی، «الهه احمدی» تفنگ بادی، «گلنوش سبقت اللهی» تپانچه بادی 10 متر بانوان و «مه لقا جام بزرگ» در تفنگ بادی 10 متر تصاحب شده بود.
همچنین از چهار سهمیه كسب شده زنان تیرانداز در المپیك ریو احمدی و جام بزرگ تاكنون 2 بار سهمیه المپیك را كسب كردند.
زنان ورزشكار ایران برای نخستین بار توانستند 9 سهمیه المپیك را در ریو كسب كنند.
المپیك تابستانی 2020 از سوم تا 19 مرداد ماه 99 به میزبانی شهر توكیو در كشور ژاپن برگزار خواهد شد.
ورزشی**9128**2024