بیش از 10 هزار دانشجوی ایرانی در كانادا تحصیل می كنند

تهران – ایرنا - بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: هندوستان دارای بیشترین دانشجو در دانشگاه های كانادا است و ایران با 10 هزار و 885 نفر رتبه نهم را از نظر بیشترین تعداد دانشجو در این كشور به خود اختصاص داده است.

جعفر مهراد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایرنا، افزود: در سال 2018 بیش از 572 هزار دانشجوی خارجی در كانادا به تحصیل اشتغال داشتند. بررسی ها نشان می دهد كه كانادا از نظر جذب دانشجویان خارجی به موفقیت های چشمگیری دست یافته است. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در این كشور در سال قبل به 16/25 درصد افزایش یافت و در پنج سال متوالی یعنی از سال 2014 تعداد دانشجویان بین المللی در كانادا افزایشی برابر با 73 درصد را تجربه می كند.
وی با بررسی مقایسه ای بین دانشجویان كشورهای استرالیا و انگلستان با كانادا، گفت: اگر بخواهیم در سال 2018 آمار دانشجویان بین المللی در كشورهای استرالیا و انگلستان را با كانادا مقایسه كنیم، به ترتیب به رقم های 69 هزار و 468 و نیز 458 هزار و 490 دانشجو خواهیم رسید.
به گفته مهراد، پیش از این انگلستان در بین كشورهای مختلف از نظر مقصد دانشجویان بین المللی حائز رتبه دوم، استرالیا رتبه سوم و كانادا رتبه چهارم بوده اند و رتبه اول در اختیار ایالات متحده آمریكا بوده است.
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان در اسلام در مورد بیشترین دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های كانادا، اظهار كرد: هندوستان در كانادا دارای بیشترین دانشجو است. تعداد دانشجویان هندی در این كشور در سال 2018 رشدی برابر با 40 درصد را نشان می دهد. این رشد از سال 2014 میلادی به 350 درصد افزایش یافته است.
وی در مورد آمار سایر دانشجویان مشغول به تحصیل در كانادا، خاطرنشان كرد: در سال 2018 میلادی 20 كشور به عنوان بازارهای منبع، حدود 86 درصد دانشجویان بین المللی را در كانادا تشكیل می دادند: هندوستان 172 هزار و 625 ، چین 142هزار و 985 ، كره جنوبی 24 هزار و 195 ، فرانسه 22 هزار و 745، ویتنام 20 هزار و 330، آمریكا 14 هزار و 620، برزیل 13 هزار و 835، نیجریه 11 هزار و 290، ایران 10 هزار و 885، ژاپن هشت هزار و 365، مكزیك هفت هزار و 835، بنگلادش 6 هزار و 520، عربستان سعودی پنج هزار و 100، فیلیپین پنج هزار و 70، تایوان چهار هزار و 700، تركیه چهار هزار و 385، هنگ كنگ چهار هزار و 45، كلمبیا چهار هزار و 35، پاكستان سه هزار و 965، و انگلستان سه هزار و 415.
مهراد افزود: علاوه بر هندوستان، بازارهایی كه در سال 2018 از نظر اعزام دانشجو به كانادا رشد بیشتری از خود نشان دادند، می توان از بنگلادش ٪53+، ایران ٪48+، ویتنام ٪46+، كلمبیا ٪41+، فیلیپین ٪29+، كنیا ٪29+ و برزیل ٪17+ نام برد.
به گفته این چهره علمی ماندگار كشور، از نظر سطح تحصیل، 13.5 درصد از دانشجویان بین المللی كانادا در دبیرستان ها، 76.5 درصد در دانشگاه ها به تحصیل اشتغال داشته اند. 19 درصد در برنامه های مبادله و آموزش زبان به مدت 6 ماه یا بیشتر حضور داشته اند.
**9492**1584