20هزارهكتار كانون هاي آلوده به ملخ دربوشهر شناسايي شد

گناوه- ايرنا- مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: تمامي كانون هاي آلوده به پوره هاي ملخ صحرايي در اين استان كه بيش از 20 هزار هكتاراست، سمپاشي مي شود.

احمد سبحاني روز سه شنبه در بازديد فرماندار گناوه از كانون هاي شناسايي شده آلوده به پوره هاي ملخ در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: دور دوم عمليات كنترل و مبارزه با پوره هاي ملخ از 30 فروردين امسال در نقاط آلوده چندين شهرستان استان بوشهر آغاز شده است.
وي اظهار داشت: از بهمن سال 97 كه دسته هاي ملخ صحرايي از عربستان سعودي وارد كشور از جمله چندين شهرستان استان بوشهر شد بلافاصله عمليات رديابي و ديده باني توسط اين سازمان انجام و تاكنون در سطح 2 هزار هكتار سمپاشي زميني و هوايي انجام شده است.
سبحاني گفت: در اين ارتباط پس از كانون كوبي مناطق آلوده، عمليات رديابي و پايش براي تعيين زمان خروج پوره ها در بيشتر كانون هاي استان بوشهر انجام و خروج آنها اتفاق افتاده است.
فرماندار گناوه گفت: از زمان ورود ملخ ها به اين شهرستان مديريت بحران با اتخاذ تدابير و تمهيدات لازم مبارزه با اين آفت را شروع و كانون هاي آلوده به پوره هاي ملخ نيز شناسايي شد.
سيدعلي پاك نژاد افزود: عمليات مبارزه با ملخ و پوره ها در مناطق روستايي شول، چشمه، چاه شور و بينك در دستور كار قرار گرفته و دردست اجراست.
وي گفت: سطوح نهايي مبارزه با ملخ هاي صحرايي در سطح اين شهرستان پس از عمليات كنترل اطلاع رساني خواهد شد.
فرماندار گناوه اظهارداشت: دستگاه هاي مرتبط اجرايي اين شهرستان از جمله منابع طبيعي و محيط زيست با دايركردن گشت سيار براي شناسايي نقاط آلوده به پوره هاي ملخ همكاري لازم داشته باشند.
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قراردارد.
6043/6164