بورس كالا بستري براي تحقق منافع توليدكنندگان

تهران - ايرنا- مدير عامل بورس كالاي ايران گفت: عرضه كالا در بورس كالا بدون واسطه صورت مي گيرد و قيمت ها از طريق عرضه كننده و خريدار كه در تعامل با يكديگر هستند كشف مي شود. اين ساز و كار، منافع توليدكنندگان را در پي دارد.

«حامد سلطاني نژاد» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا به برنامه هاي پيش رو بورس كالا جهت تامين مالي توليدكنندگان اشاره و بيان كرد: اكنون روش تامين مالي از طريق اوراق سلف موازي در دستور كار است؛ در اين ارتباط، سال گذشته بازار سلف موازي رشد بسيار خوبي را تجربه كرد و به بالغ بر هفت هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان رسيد.
سلطاني نژاد با بيان اينكه اين ابزار قابليت رشد بيشتر را دارد، گفت: صنايعي مانند صنايع غذايي، پتروشيمي و فولاد از طريق اين اوراق تامين مالي كردند كه اين روش براي تمام صنايع و فعاليت ها قابل توسعه است.

** اوراق خريد دِين در كنار سلف موازي
وي با بيان اينكه امسال به دنبال معرفي اوراق خريد دين براي تامين مالي كالاها هستيم، افزود: اكنون اقدامات لازم براي به كارگيري اين اوراق جهت تامين مالي صورت گرفته است.
سلطاني نژاد نقدينگي بالاي جامعه را فرصتي براي توسعه تامين مالي توليد عنوان كرد و گفت: تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي از ماموريت هاي ويژه بازار سرمايه است كه اين روند رو به رشد بوده و از برنامه هاي بورس كالا نيز به شمار مي رود.

** نقش بورس كالا در رونق توليد
مدير عامل بورس كالاي ايران به نقش بورس كالا در رونق توليد كشور اشاره و بيان كرد: بورس كالا كمك مي كند تا منافع حاصل از فروش كالا و ارزش افزوده توليد كالا نصيب خود توليدكننده شود.
حامد سلطاني نژاد با بيان اينكه بهره مندي توليدكنندگان از ارزش افزوده كالاهايشان از جمله مباحث مهم براي رونق توليد است، افزود: حضور واسطه ها در بازارها درست در زمان وجود التهابات آشكار مي شود، از اين رو وجود يك بازار شفاف براي مبادله توليدات داخلي يكي از مسايل اساسي در اقتصاد كشور است.
به گفته سلطاني نژاد، وجود بستري شفاف و مورد اطمينان براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان، باعث شكل گيري چرخه درآمد، پس انداز و سرمايه گذاري در بازار مي شود تا منابع حاصل از فروش توليدكنندگان در حدي باشد كه بتوانند مازاد آن را سرمايه گذاري و صرف اقدامات توسعه اي كنند و اين اقدام زمينه رونق فعاليت توليدي در كشور را فراهم مي كند كه اين شرايط در بازارهاي غير رسمي مهيا نيست.
مدير عامل بورس كالاي ايران به نقش آفريني موثر بورس كالا در اين زمينه تاكيد كرد و گفت: كالاهايي كه توليد مي شود را مي توان از طريق بورس كالا با قيمت مناسب به دست مصرف كنندگان پايين دستي رساند و حداكثر منافع را براي توليدكننده تامين كرد.
اقتصام ** 9206**9189