دختران مجازی!- امیر ناظمی *

تهران- ایرنا- برابری برای جوامع مختلف از مساله‌ زنان آغاز می‌شود. اولین كسانی كه برای رویای عدالت و حقوق عادلانه در مقابل مردان مسلط صحبت می‌كنند، زنان بودند و هستند. واقعیت انكارناپذیر تاریخی در جهان آن است كه ابتدا زنان ابتدا جنگ را آغاز كردند و پس از آن گروه‌های دیگر فرودست مانند سیاه‌پوستان موفق شدند!

در آمریكا ابتدا زنان برای حق رای یا حق تحصیل جنگیدند، آنان كه پیروز شدند راه برای اعاده‌ حقوق سیاه‌پوستان و سایر اقلیت‌ها امكان‌پذیر شد.
رسیدن به جامعه‌ای عادلانه بدون فرصت‌سازی مناسب برای زنان امكان‌پذیر نیست. سقف‌های شیشه‌ای برای رشد زنان علی‌رغم تلاش‌ها همچنان وجود دارد.
هنوز كه هنوز است در سراسر جهان برخورداری زنان و مردان از فرصت‌های آموزشی، بهره‌مندی‌های بهداشتی و مشاركت‌های اقتصادی یكسان نیست. هنوز كه هنوز است به گواه آمار تفاوت در تمامی سطوح و تقریبا در تمامی كشورها وجود دارد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات اما یك امكان بی‌نظیر در برهم زدن این وضعیت است. فضای مجازی یك پتانسیل ویژه برای رسیدن به یك وضعیت عادلانه‌تر است؛ هر چند می‌تواند مخاطرات ویژه‌ای را نیز به همراه داشته باشد.
فضای مجازی از یك سو زمینه‌ای برای فرصت عادلانه‌تر آموزشی و دسترسی‌های بهتر به آگاهی‌های بهداشتی و دسترسی به خدمات عمومی است و در همان حال می‌تواند زمینه‌ساز افزایش شكاف در دسترسی زنان به خدمات، سوءاستفاده‌های جنسی و حتی زمینه‌ساز افسردگی نیز باشد.
رویدادهایی از این دست فرصت‌هایی هستند برای بازبینی فعالیت‌ها، تصمیم‌گیری برای برنامه‌های آینده و نقد خود. امسال برنامه‌ «دختران در فاوا» با كمك آموزش و پرورش و شهرداری تهران و برخی از شركت‌های فعال و استارت‌آپی در باغ كتاب برگزار می‌شود.
در ماه‌های گذشته سلسله رویدادهایی با هدف چشم‌اندازسازی كارآفرینی برای دختران با كمك آموزش و پرورش و سازمان نظام صنفی برگزار شد. در حدود 15 مدرسه در این برنامه‌ها مشاركت داشتند و دانش‌آموزان آن مدارس در دوره‌هایی سه روزه بر روی ایده‌های خلاقانه‌ خود گروه‌هایی را شكل دادند. گروه‌هایی كه فرصت یادگیری از مربیان را می‌یافتند. مربیانی كه اغلب از میان مربیان شناخته‌شده و مدیران كسب‌وكارهای استارت‌آپی بودند و بر اساس مسئولیت اجتماعی خود در این برنامه مشاركت ورزیده بودند.
در این رویدادها گروه‌های برگزیده در برنامه‌ روز پنجشنبه به ارائه‌ كارهای خود می‌پردازند.
در سالن اصلی نیز پانل‌هایی تخصصی در خصوص بررسی وضعیت دختران در فاوا و فضای مجازی برگزار می‌شود. پانل‌هایی با تنوع دیدگاه‌ها.
در كنار برنامه اصلی نیز 7 كارگاه مختلف برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود. مدارسی از مقطع ابتدایی تا دبیرستان در این برنامه مشاركت دارند.
همچنین از مدیران و سیاست‌گذاران نیز دعوت شده است تا ضمن حضور در برنامه نگاهی دوباره به مسئله بیندازند.
رویدادها بهانه‌هایی هستند تا بر اساس آن دوباره نگاه كنیم به خود و راهی كه مشغول پیمودنش هستیم. دوباره نگاه كنیم به كارنامه خود تا اشتباهات خود را تصحیح كنیم.
رویداد دختران در فاوا را فرصتی بدانیم برای نگاه به مساله‌هایی بزرگ و چندوجهی كه پیش روی ما برای توسعه قرار دارد.
* رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران