پيامدهاي ضدانساني تحريم ها بر روند كمك هاي بشردوستانه به سيل اخير

تهران- ايرنا- اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، رئيس مركز اطلاعات سازمان ملل و نماينده وزارت خارجه در نشستي، اذعان كردند بر اساس حقوق بين الملل تحت هيچ شرايطي نمي توان كمك هاي بشردوستانه را تحت تحريم قرار داد.

به گزارش خبرنگار ايرنا نشست هم انديشي علمي «جايگاه كمك هاي بشردوستانه و پيامدهاي ضدانساني تحريم ها عليه ايران بر روند كمك هاي بشردوستانه در قبال سيل اخير» روز دوشنبه با حضور اساتيد دانشگاه، نماينده وزارت امور خارجه و رئيس مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران در محل دفتر مركزي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران برگزار شد.
ابراهيم بيگ زاده استاد حقوق بين الملل در اين نشست با تقسيم بندي از بلايا در حقوق بين الملل گفت: موضوع كمك هاي بشردوستانه سه دهه قبل اولين بار در قطعنامه43131 سال 1988 تحت عنوان رساندن كمك هاي بشردوستانه در وضعيت هاي فوري در سازمان ملل موضوع مصوبه اي قرار گرفت . دو سال بعد در قطعنامه 45100 مطرح شد و به دنبال آن توجه اسناد بين المللي روز به روز به اين مهم بيشتر گرديد. در اسناد بين المللي مختلف تاكيد شده كه كشورها موظفند اقدامات لازم پيشگيرانه را انجام دهند تا هيچگاه درگير بلايا يا خسارات گسترده ناشي از آن نشوند اما اغلب كشورها نتوانسته اند پيشگيري قوي از بروز حوادث داشته باشند.
اين استاد دانشگاه گفت: اگر قرار باشد موضوع كمك هاي بشردوستانه را از منظر حقوق بين الملل وبا توجه به سيل اخير در ايران و شرايط كشورمان مورد توجه اجمالي قرار دهيم بايد به سه پرسش زير پاسخ دهيم: دولت محل حادثه چه تكليفي در مورد افراد آسيب ديده دارد؟ جامعه بين المللي آيا در مورد كمك بشردوستانه تكليف دارد يا خير؟ و وضعيت دولت هاي تحت تحريم در موارد نياز به كمك هاي بشردوستانه چه مي شود؟
اين استاد حقوق بين الملل در دانشگاه شهيد بهشتي در مورد بحث سوم ( وضعيت تحريم وكمك هاي بشردوستانه) اظهارداشت: بر اساس حقوق بين الملل تحت هيچ شرايطي نمي توان كمك هاي بشردوستانه را تحت تحريم قرار داد چرا كه مسائل انساني امروزه به صلح و امنيت جهاني پيوند خورده است. در همين رابطه بود كه تحريم هاي سازمان ملل در سالهاي قبل عليه دولت وقت عراق مورد انتقادات شديد قرارگرفت و باعث شد كه نظام تحريم هاي سازمان ملل به سمت تحريم هاي هوشمند قدم بردارد اگرچه غير قابل انكار است كه در عمل ، حتي در تحريم هاي هوشمند باز هم مردم كشور مورد هدف آسيب مي بينند.
وي افزود: ايالات متحده آمريكا در تحريم هاي يكجانبه خود عليه ايران مدعي است هوشمند عمل مي كند و مسائل بشردوستانه را مستثني كرده است اما واقعيت اين است كه در اين زمينه نيز عملكرد بدي از خود بر جاي گذاشته است. همين رفتارها باعث شد كه ديوان بين المللي دادگستري در پي دادخواست ايران و قبل از اينكه راي ماهوي خود را در آينده صادر كند، در دستور موقت صادره 3 اكتبر 2018 خود آمريكايي ها را ملزم سازد كه به هيچ عنوان نبايد تحريم هاي خود را به حيطه مسائل بشردوستانه تعميم دهند.

* اسكان موقت 294 هزار نفر و بهره بردن 475 هزار نفر از خدمات امدادي هلال احمر تا كنون
جبار اصلاني رئيس اداره اصول، قوانين و مقررات نهضت بين‌المللي صليب سرخ و هلال احمر در جمعيت هلال احمر ايران در اين نشست با ارائه آمارهايي از خسارات سيل اخير در ايران گفت: 2 ميليون نفر تحت تاثير سيل در 20 استان كشور قرار گرفته اند كه در اين ميان استانهاي گلستان، لرستان، ايلام وخوزستان ومازندران خسارت بيشتري ديده اند، 500 هزار نفر بي خانمان شده اند، 78 نفر تاكنون جان باخته اند، 1200 نفر مصدوم شده اند.
وي افزود: هلال احمر طي دو دهه گذشته تاكنون يك چنين عمليات گسترده وپيچيده امداد رساني نداشته است. در اين امدادرساني 28 هزار داوطلب و نيروهاي موظفي هلال احمر درگير خدمت رساني شدند. 94 كمپ اضطراري ايجاد شدكه بيشترين آن در استان خوزستان است. 294 هزار نفردر چادرهاي هلال احمر اسكان موقت داده شده اند. 475 هزار نفر از خدمات امدادي هلال احمر تاكنون استفاده كرده اند.
اصلاني تصريح كرد: با آنكه هلال احمر فرماندهي مديريت بحران را برابر ساختارهاي قانوني ذيربط در كشور بر عهده ندارد اما بيشترين بارها را بر دوش مي كشد. در يك چنين عمليات امدادي گسترده ممكن است در روزهاي آغازين چند جا اشكالاتي نيز بروز پيدا كند از جمله در توزيع اقلام كمكي كه البته هلال احمر با روي باز از هر نقد ونظري براي رفع اشكالات خدمت رساني خود استقبال كرده و مي كند و تلاش دارد تا روز به روز خدمات مزبور بدون هر گونه ايرادي ارائه شود.
وي در بخش ديگري از گزارش خود افزود: موضوع ورود كمك هاي نقدي به ايران در اثر تحريم هاي آمريكا بسته است و همين امر موجب مي شود عملا ارزش واقعي كمك هاي نقدي خارجي وقتي كه به كالا تبديل ميشوند به 40 درصد كاهش يابد. انتظار هلال احمر از مراجع رسمي كشور اين است كه پيگيري هاي لازم را به عمل آورند تا دستور موقت ديوان بين المللي دادگستري عليه آمريكا اجرايي شود. خود هلال احمر نيز چون عضو هيئت حاكمه فدراسيون بين المللي صليب سرخ وهلال احمر مي باشد در اجلاس آتي اين نهاد تلاش خواهد كرد تا گشايش هاي جديدي برابر حقوق بين الملل ودر جهت رفع موانع ايجاد شده ناشي از تحريم ها ايجاد گردد.
نماينده هلال احمر در بخش پاياني گزارش خود به اين معضل اشاره كرد كه در اثر تحريم هاي ظالمانه آمريكاشركت هاي خصوصي مختلف خارجي وحتي برخي شركت هايي كه در ايران بوده و فعاليت بين المللي دارند از انتقال محموله هاي مورد نياز هلال احمر اجتناب دارند چرا كه نمي خواهند با نظام تحميلي تحريم ها مواجه شوند. در همين زمينه شركتي آلماني كه خدمات توانبخشي مورد نياز هلال احمر را ارائه مي كرد اخيرا خدمات خود را متوقف ساخته است. اين نحوه عملكرد از حيث انساندوستانه به هيچ عنوان قابل قبول نيست و بايد هر چه سريعتر بر طرف شود.

* تحريم هاي آمريكا مانع جدي اجراي تعهد كشورها براي رعايت كمك بشردوستانه به سيل زدگان ايران
پوريا عسكري عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: در حقوق بين الملل امروزه تكليف دو چيز مشخص شده است اول اينكه دولتها وقتي كه نيازهاي بشردوستانه در كشورشان وجود دارد بايد كمك كنند. اين تعهد خود دولت هاي آسيب ديده است. در طرح كميسيون حقوق بين الملل راجع به بلاياي طبيعي نيز بخش عمده آن به تعهد خود دولتها براي انجام وظائف از جمله اقدامات پيشگيرانه اختصاص يافته است.
وي ادامه داد: دولتها اگر نتوانستند به تعهد خود عمل كنند بايد تقاضاي كمك بشردوستانه در سطح جهاني را مطرح كنند و انجام اين كار هيچ از ارج و منزلت آنها كم نمي كند . به همين جهت ژاپني ها نيز در سونامي كشور خود از جهانيان تقاضاي كمك كردند. دوم اينكه بعد تقاضاي كمك، جامعه بين المللي «مي تواند» تقاضا را بپذيرد و كمك كند يا نپذيرد. به نظرم در ماده 12 طرح كميسيون حقوق بين الملل و هم چنين در متن تفسير ماده مزبور بي سلقيگي شده است چرا كه همه دولتها يك وضعيت ندارند. دولتهاي توانمند يا داراي ظرفيت كمك، حتما بايد كمك كنند. ما در موازين بين المللي در موضوعات ديگري شاهد هستيم كه عبارت پردازي بهتري در اين زمنيه انجام شده است مثلا در كنوانسيون اتاوا مربوط به مين هاي ضد نفر در بحث كمك كردن به قربانيان مين به واژه توانايي وظرفيت (Capacity ) اشاره شده و تاكيد گرديده كه هر دولتي كه داراي توانائي كمك است بايد به قربانيان مين كمك كند.
عسكري درباره تحريم ها و اثرآن بر كمك هاي بشردوستانه، با اذعان به اينكه تحريم ها مانع كمك هاي نقدي به نهادهاي امدادي ايران شده است، گفت: حتي در حوزه كمك هاي كالايي نيز مرتبا شاهد بهانه گيري و مانع تراشي طرف آمريكايي هستيم و در همين راستا برخي افراد را به خاطر فروش كالاي خاص كه به زعم آنها دوگانه است يا به خاطر انتقال كالاي خاص كه باز تفسير دوگانه مي كنند مورد برخوردهاي قضايي يا ساير محدوديت ها قرار مي دهند.
وي افزود: در بحران اخير بشردوستانه در ايران مردم براي جبران نقض حقوق خود از دولت متبوع خويش تقاضاي امداد رساني فوري و موثر دارند، هلال احمر نيز به عنوان مهم ترين نهاد امدادي كشور تقاضاي كمك بشردوستانه بين المللي را مطرح كرده اما قيچي آمريكا اينجا مانع اجراي كمك هاي بشردوستانه فراملي است. در حقوق بين الملل اين ايفاي نقش مخرب قطعا خلاف است و وقتي آمريكا تحريم هاي ثانويه را عليه ديگران اِعمال مي كند تا دولتهاي مختلف جهان يا شركت هاي خصوصي آنها نتوانند به تعهدات انساني خود عمل كنند، اقدامي كاملا غير قانوني و بر خلاف حقوق بين الملل انجام مي دهد.

* در جريان كمك هاي بشردوستانه بايد مراقب بود كرامت و عزت آسيب ديدگان مخدوش نشود
نسرين مصفا استاد دانشگاه تهران هم در اين نشست گفت: در چند دهه اخير بحث كمك هاي بشردوستانه و«حقوق بين الملل پاسخ به سوانح طبيعي» رشد قابل توجهي پيدا كرده است؛ از حيث نهادسازي نيز در سطح بين المللي نهادهاي مختلفي درون نظام ملل متحد يا بيرون آن براي موضوع كمك هاي بشردوستانه شكل گرفته از قبيل دفتر امدادرساني بشردوستانه ملل متحد (اوچا) يا صندوق كمك هاي بشردوستانه كه هر كدام سعي دارند نقش مثبتي در موضوع بحران هاي بشردوستانه ايفا كنند.
وي افزود: بلاياي طبيعي طبيعتا موجب نقض حق هاي مختلف انساني از حق حيات گرفته تا حق سلامت ومسكن وغذا و پوشاك وآموزش و حق هاي ديگر ميشود بر همين اساس دولت ملي مربوط به محل بحران وظيفه دارد نسبت به رفع روند نقض حق ها تدبير لازم را اتخاذ و عملي سازد اما با همه اينها هنوز كمك هاي بشردوستانه فراملي يك حق تثبيت شده در اسناد بين المللي كه دولتها ملزم به اجراي آن باشند، محسوب نميشود بلكه اختياري است تا هر دولتي كه مايل است كمك بشردوستانه به كشور ديگر انجام دهد. در برخي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل نيز موضوع كمك هاي بشردوستانه مورد اشاره وتاكيد قرار گرفته است.
اين استاد حقوق بشر دانشگاه تهران در بخش ديگري از سخنان خود گفت: يكي از وجوهي كه در كمك هاي بشردوستانه داخلي يا بين المللي حائز اهميت است اينكه توجه كنيم آسيب ديدگان تا قبل از بحران حادث شده زندگي معمولي وآبرومند خود را داشته اند واكنون كه دچار مشكل شده اند نبايد كوچكترين خدشه اي به كرامت آنها حتي در اطلاع رساني هاي ذيربط انجام شود.بر همين اساس مبادا در پوشش دلسوزي براي آسيب ديدگان، تحقير وخدشه به عزت وكرامت آنها تحقق يابد. در اين راستا نحوه توزيع كمكها بسيار مهم است كه با رعايت احترام لازم و عدالت بين همه آسيب ديدگان انجام پذيرد. در طرح تدوين شده كميسيون حقوق بين الملل راجع به بلاياي طبيعي نيز ضرورت رعايت كرامت آسيب ديدگان مورد تاكيد قرار گرفته است. انتظار مي رود فعالان اجتماعي نيز در اطلاع رساني هاي خود در شبكه هاي مجازي اين زاويه را به دقت رعايت كنند.
وي در بخش ديگري از سخنراني خود اعلام كرد: براي تثبيت كمك هاي بشردوستانه به مثابه حق، تلاش هايي در مجامع حقوقي انجام شده از جمله اينكه به اسناد حقوق بشري مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقين و ديگر معاهدات و اسناد نرم بين المللي مختلف استناد كنند.

* معرفي چند كانال مالي براي دريافت كمك هاي نقدي بين المللي از سوي سازمان ملل
ماريا دونتسكو رييس مركز اطلاعات سازمان ملل در تهران با ابراز تاسف از حوادث اخير در ايران اعلام داشت: از همان ابتداي بحران، سازمان ملل واكنش فوري نشان داده است ودر 6 اولويت از جمله سلامت، ايجاد سرپناه، غذا، آب اشاميدني و آموزش تلاش كرده ايم كمك رسان باشيم. در همين چارچوب دفاتر مختلف سازمان ملل وآژانس هاي تابعه هر يك قدم هايي برداشته اند.
وي با ذكر مثال ادامه داد: به عنوان مثال كميسارياي عالي امور پناهندگان با همكاري بخش ذيربط وزارت كشور كمك هاي غذايي را به ايران تحويل داده است، سازمان جهاني بهداشت نيز هفته قبل با هماهنگي وزارت بهداشت ايران يك سري تسهيلات پزشكي و دارويي را ارسال كرد. صندوق كودكان ملل متحد نيز آخر هفته جاري تسهيلات كمكي اش مي رسد. صندوق جمعيت ملل متحد نيز بسته هاي بهداشتي را به زودي تحويل مي دهد.
دونتسكو اظهار داشت: در مذاكرات بين دفتر سازمان ملل در تهران با وزارت امور خارجه در هفته گذشته دامنه همكاري ها توسعه پيدا كرد. امروزه يونسكو، دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل، برنامه عمران ملل متحد، برنامه اسكان، سازمان خواربار وكشاورزي ملل متحد، برنامه جهاني غذا، برنامه مبارزه با ايدز ملل متحد نيز وارد تلاش هاي مشترك براي كمك رساني شده اند.
به گفته وي، هفته گذشته سه گروه از سازمان ملل به استانهاي گلستان، لرستان و ايلام اعزام شدند تا ارزيابي از وضعيت عيني منطقه بدست آورند در هفته جاري نيز هيئتي از سازمان ملل به استان خوزستان رفت و ارزيابي عيني از خسارات وارده ونيازهاي موجود بدست آورد. با پيگيري انجام شده در حال حاضر سازمان ملل براي اينكه بتواند كمك هاي نقدي خارج كشور را براي سيل اخير ايران جذب كند چند كانال مالي را معرفي كرده است كه عبارتند از يكي حساب دفتريونيسف در آلمان و ديگري حساب بانكي يونيسف در سوئيس كه هر كمك كننده خارجي بايد حين كمك كلمه سيل در ايران( Flood in Iran) را قيد نمايد تا بدين منظور اختصاص يابد. اطلاعات اين دو شماره حساب بانكي هم در سايت يونيسف ارائه شده و هم در اختيار كميسيون حقوق بشر اسلامي قرار مي گيرد تا در مجاري اطلاع رساني خود منتشر كنند.
وي در اعلام عدد دقيق كمك سازمان ملل به سيل زدگان اخير ايران گفت : تاكنون يك ميليون و چهارصد دلار اختصاص يافته است . البته سازمان ملل هم چنين يك حساب بانكي را در خارج ايجاد كرده تا منابع مالي بدان واريز شود و بعد اقلام مورد نياز تهيه و به ايران منتقل گردد. ايجاد اين حساب بانكي با شراكت صليب سرخ انجام شد.
دوتنسكو تاكيد كرد: با تهيه گزارش دقيق سازمان ملل راجع به ارزيابي خسارات وارده و نيازهاي بشردوستانه، چارچوب لازم براي اختصاص كمك هاي آتي تدوين خواهد گرديد كه از سراسر جهان مبتني بر آن مشاركت كنند.

* تحريم هاي ظالمانه آمريكا حتي در خريد اقلام مورد نياز نيز محدوديت زا بوده است
همداني رييس اداره امور پناهندگان و بلاياي طبيعي وزارت امور خارجه درباره اقدامات وزارت امور خارجه در سيل اخير گفت: وزارت امور خارجه از همان ابتداي بروز بحران با دفتر هماهنگ كننده سازمان ملل در تهران، دفتر امور بشردوستانه ملل متحد(اوچا) وسازمان مديريت بحران وزارت كشور وجمعيت هلال احمر ارتباطات مستمري داشته وهمواره سعي كرده تا هم افزايي هاي لازم انجام پذيرد.
وي افزود: با توسعه بحران سيل از استانهاي شمالي به استانهاي غربي وجنوبي كشور، وزارت امور خارجه در14 فروردين نشست مشترك با همه دفاتر سازمان ملل در ستاد بحران وزارت كشور بر گزار كرد، جلسه بعد 17 فرودين و بعدي 19 فرودين برگزار شد كه در جلسه آخر نمايندگان دول هميار برنامه هاي سازمان ملل هم حضور داشتند كه توافق شد دامنه كمك هاي بشردوستانه فراملي توسعه پيدا كند و ما نيز از همه همياري هاي انساني استقبال مي كنيم. در همين جلسه، سازمان ملل رقم يك ميليون وچهارصدهزار دلار را براي كمك اعلام كرد. نماينده يونيسف نيز پروژه كوتاه مدت وميان مدت وبلند مدتي را معرفي كرد كه براي آن 104 ميليون دلار پيش بيني شده كه بعدا اگر براي اجراي پروژه بتوانند همياران لازم كمك كننده مالي را پيدا كنند اجرايي خواهد شد.
همداني در بخش ديگري از گزارش خود اظهارداشت: در حوزه ستادي وزارت امور خارجه گزارش ابعاد سيل اخير و اقدامات انجام شده وزارت امور خارجه را به همه نمايندگي هاي خارجي مقيم تهران ونمايندگي هاي سياسي ايران در خارج كشور منعكس كرديم تا تحركات بين المللي در روند كمك هاي بشردوستانه توسعه پيدا كند. در همين راستا موافقت اتحاديه اروپا و سازمان ملل را كسب كرديم تا از ماهواره اروپا و ماهواره سازمان ملل جهت رصد هوايي ابعاد سيل در مديريت بحران، بهره برداري به عمل آوريم كه در اين زمينه سازمان فضايي كشور را به اين موضوع وصل كرديم وآنها نيز استفاده لازم را كردند.
رييس اداره بلاياي طبيعي وزارت امور خارجه در بخش ديگري از گزارش خود كه به پيامدهاي تحريم ها بر روند كمك هاي بشردوستانه اختصاص داشت اعلام داشت: به خاطر تحريم هاي ظالمانه آمريكا هيچ حساب خارجي از ايران جهت جلب كمك ها وجود ندارد تنها يك حساب مربوط به بيمارستان هلال احمر در دوبي است كه مي توان با واحد مالي «درهم »كمك كرد . متاسفانه به خاطر تحريم ها ساير حساب هاي بانكي خارجي هلال احمر ايران امكان جذب كمك ندارند. در روند توسعه تخريب هاي سيل در استانهاي مختلف كشور و بسيج همه نيروها ، اقدام ديگري كه با مشورت وزارت امور خارجه و مباشرت هلال احمر انجام شد اين بود كه هلال احمر اعلام تقاضاي كمك را به فدراسيون بين المللي صليب سرخ وهلال احمر منعكس كرد. با پيگيري فدراسيون بين المللي صليب سرخ، حساب بانكي در ژنو به نام هلال احمر باز شد وكشورهاي مختلف اعلام تعهد دادند.
وي افزود: فدراسيون صليب سرخ 500 هزار دلار براي كمك اختصاص داد. كشورهاي مختلف نيز در قالب هلال احمر ملي خود وارد روند كمك شده اند مثلا هلال احمر قطر 400 هزار دلار، كره جنوبي 200 هزار، ژاپن 90 هزار دلار اختصاص داده اند. اين وجوه كمك به نام هلال احمر در آن حساب وارد شده اما متاسفانه به جهت تحريم ها قابل انتقال به ايران نيست چون اگر نظام بانكي مزبور اقدام كند مورد تحريم هاي ثانوي دولت آمريكا قرار مي گيرد وآنها نيز از ترس اين امر همكاري نمي كنند.
همداني در بخش ديگري از سخنراني خود با ابراز تاسف از اينكه آمريكا حتي تذكر صريح ديوان بين المللي دادگستري در دستور موقت صادره سال گذشته براي استثنا قرار دادن كمك هاي بشردوستانه را رعايت نمي كند ، تاكيد نمود كه حتي همان حساب هاي بانكي كه يونيسف اعلام نموده كه در دفاتر آلمان وسوئيس خود مي تواند كمك هاي بشردوستانه براي سيل اخير در ايران را بپذيرد نيز هر چه كمك شود قابل انتقال به ايران نيست. تنها راه، خريد اجناس در خارج وانتقال اقلام به داخل است كه البته در مورد خريد اجناس نيز ممكن است باز آمريكايي ها مانع سازي كنند ومثلا بگويند اين جنس كاربرد دوگانه دارد ونبايد منتقل شود.
همداني تاكيد كرد: ديوان بين المللي دادگستري در مورد روند اجراي دستور موقت خود از آمريكايي ها توضيح خواسته است كه البته انتظار مي رود جديت بيشتري براي الزام آمريكا براي رعايت موازين بين المللي صورت گيرد.
رييس امور بلاياي طبيعي وزارت امور خارجه اضافه كرد: در بحران اخير شاهد بوديم كه تعدادي از هلي كوپترهاي هلال احمر براي امداد ونجات با مشكل قطعات فرسوده روبرو هستند و قطعات مورد نياز بايد از خارح تهيه شود كه باز تحريم هاي آمريكا مانع رفع مشكل شده است البته اخيرا سفير اوكراين در تهران تماس داشته اند كه چون برخي وسائل اين هلي كوپترها ساخت اوكراين است براي رفع مشكل آماده كمك هستند.
نماينده وزارت امور خارجه در خصوص كمك هاي اقلام فوري براي سيل زدگان اعلام داشت: همانطور كه در قبال بحران هاي بشردوستانه در ساير مناطق جهان هلال احمر ما وارد شده وقبلا كمك نموده در جريان سيل اخير نيز هلال احمر كشورهاي مختلف محموله هاي كمكي را به ايران اختصاص داده اند كه ليست آنها عبارت است از: چك(يك فروند هواپيما محموله كمك بشردوستانه)، ايتاليا (يك فروند)، پاكستان (4 فروند كه تاكنون 2 مورد آن رسيده است)، سوئيس (2 فروند محموله كمك)، عمان (7 فروند كمك)، كويت (2 فروند كمك)، فرانسه (2 فروند كمك)، آلمان (قايق هاي آبي). تركيه، آذربايجان، ارمنستان وعراق نيز از طريق زمين تجهيزات كمكي براي سيل زدگان ارسال داشته اند. انگليس و بلژيك نيز از طريق صليب سرخ هاي خود قول هايي داده اند. 100 هزار يورو نيز دفتر كميته صليب سرخ در تهران اختصاص داده است.
وي افزود: دفاتر سازمان ملل در تهران نيز رويهم همانطور كه نماينده مركز اطلاعات سازمان مل اعلام كرد يك ميليون و400 هزار دلار از بودجه اضطراري كمك اختصاص داه اند. امروز نيز اعلام داشتند كه 2 ميليون دلار براي خريد اقلام وتجهيزات اختصاص يافته است. هيچكدام از اين موارد به صورت نقدي به ايران نمي رسد بلكه ليست نيازها را از ايران مي گيرند تا از محل منابع مزبور تهيه وبه ايران منتقل كنند. كمك هاي سازمان مل بيشتر معطوف به ثبات اردوگاهها و رفع نيازهاي فوري سيل زدگان است. واقعيت اين است كه سازمان ملل در اثر تحريم هاي ظالمانه آمريكا حتي براي انتقال پول پرسنل خود در ايران نيز با مشكل مواجه است. قرار شده براي رفع اين موانع غير قانوني تحميلي از سوي آمريكا مجوزهايي بگيرند كه هنوز اقدام موثري اعلام نشده است. به هر صورت، انتظار ايران از جامعه جهاني اين است كه فشارهاي لازم را بر رفتار غير قانوني آمريكا وارد سازند تا اينگونه خودسرانه وخلاف موازين بين المللي حتي در مواقع نيازهاي بشردوستانه نيز مانع تراشي نكند.
اجتمام*7329*1193