پوستر سي امين جشنواره تئاتر كردستان رونمايي شد

سنندج - ايرنا - پوستر سي امين جشنواره تئاتر كردستان روز دوشنبه با حضور مديركل فرهنگ وارشاد اسلامي استان و مديرعامل انجمن هنرهاي نمايشي ايران رونمايي و دبير اين جشنواره هم معرفي شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، در مراسم رونمايي از پوستر سي امين جشنواره تئاتر كردستان شهرام ميرزايي يكي از پيشكسوتان حوزه تئاتر استان به عنوان دبير اين جشنواره معرفي شد.
دبير سي امين جشنواره تئاتر كردستان مراسم رونمايي از پوستر اين جشنواره گفت: اين دوره از جشنواره در بخش هاي مسابقه صحنه اي، عكس و پوستر، نمايش هاي راديويي، همايش آسيب شناسي تئاتر و سيمرغ تئاتر كردستان برگزار مي شود.
شهرام ميرزايي با اشاره به اينكه بخش راديويي و عكس تئاتر از جمله بخش هاي جديد اضافه شده به اين دوره از جشنواره است، افزود: فراخواني هم براي دريافت عكس هاي برتر تئاتر اعلام و طي روزهاي برگزاري جشنواره عكس برتر انتخاب مي شود.
وي اضافه كرد: در اين دوره از جشنواره قرار است از 10 نفر كارگردان برتر و شناخته شده استان به طور رسمي براي حضور در اين رويداد دعوت به عمل آيد.
دبير سي امين جشنواره تئاتر كردستان اظهار داشت: از آنجا كه فضاي فيزيكي مناسبي براي اجراي گروه هاي نمايشي در استان نداريم قرار شده براي جبران اين كمبود از سالن هاي ديگر ارگان ها و نهادهاي استان هم استفاده شود.
ميرزايي يادآورشد: همايش آسيب شناسي تئاتر از ديگر برنامه هايي است كه در اين دوره از جشنواره تئاتر استان اجرا مي شود كه زمان دريافت مقالات هم در فراخوان جشنواره اعلام شده است.
حداكثر مهلت ارسال آثار (فايل صوتي) در بخش نمايش هاي راديويي تا 20 مهر، در بخش عكس تا اول مهر، در بخش همايش تا 31 مرداد است و زمان بازبيني نمايش هاي متقاضي هم از 25 الي 30 مهر تعيين شده است.
زمان پيشنهادي براي برگزاري اين دوره از جشنواره 10 الي 13 آبان امسال است.
9936 / 3034