سيلاب سبب هجوم مارهاي سمي در هيرمند شد

زاهدان- ايرنا- فرماندار شهرستان هيرمند در شمال سيستان و بلوچستان گفت: با جاري شدن سيلاب در سيستان هجوم مارهاي سمي و عقرب در مناطق سيل زده اين شهرستان را شاهد هستيم.

محمدعلي پيري روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: با اين وجود از زمان بروز سيلاب در هيرمند تاكنون موردي از مارگزيدگي در اين شهرستان گزارش نشده است.
وي ادامه داد: مردم براي جلوگيري از خطرات ناشي از سيلاب و مارگزيدگي از نزديك شدن به محل هاي گرفتار سيل و رودخانه ها خودداري كنند.
فرماندار هيرمند گفت: با توجه به اينكه سيلاب سه روستاي اين شهرستان را فرا گرفته و حدود هفت روستا نيز در معرض خطر قرار دارند تمامي امكانات براي خدمات رساني و رفع مشكل در منطقه بسيج شده است.
به گزارش ايرنا سيلاب هاي غير قابل كنترل افغانستان از اواخر اسفند سال گذشته در منطقه سيستان جاري شده است.
اين سيلاب ها پس از بارندگي هاي هفته گذشته در حوضه آبريز رودخانه هيرمند و ذوب شدن برف هاي كوههاي هندوكش در بالا دست اين رودخانه از شب گذشته(جمعه شب) سيلاب شدت بيشتري گرفته است.
منطقه سيستان با پنج شهرستان زابل، زهك، هيرمند، هامون و نيمروز در شمال سيستان و بلوچستان واقع شده و با ولايت نيمروز افغانستان هم مرز است.
رودخانه هيرمند از كوههاي بابايغما از رشته كوههاي هندوكش سرچشمه گرفته و پس از طي بيش از هزار كيلومتر وارد مرز ايران در سيستان مي شود.
آب اين رودخانه از 20 سال پيش تاكنون به سبب قهر طبيعت و برخي عوامل ديگر قطع شده بود و تنها در زمستان برخي سالها سيلاب هاي جزئي ناشي از بارندگي ها به صورت دشتمال از داخل افغانستان وارد سيستان مي شد كه مدت زمان جريان آب بسيار كوتاه بود و به تالاب بين المللي هامون نمي رسيد.
سيلاب رودخانه هيرمند خارج از كنترل كشور همسايه است و به عنوان حق آبه سيستان محسوب نمي شود.
7316**3213