290 ميليارد ريال تسهيلات نوسازي در آذربايجان غربي پرداخت شد

اروميه - ايرنا - مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي گفت: از سال 1393 تاكنون ٢٩٠ ميليارد ريال تسهيلات براي نوسازي واحدهاي مسكوني با بافت فرسوده اين استان پرداخت شده است.

ابراهيم مبارك قدم روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينكه سهميه آذربايجان غربي براي نوسازي مساكن با بافت فرسوده چهار هزار و ٢6 واحد مسكوني بود، افزود: تاكنون از اين تعداد براي يك هزار و ٧٩٠ واحد پرونده درخواست تشكيل شده است.
وي با اشاره به اينكه تاكنون در ٣٧ شهر آذربايجان‌غربي بافت فرسوده شناسايي شده است، اظهار داشت: طرح‌هاي نوسازي بافت‌ فرسوده در ١٠ شهر استان تهيه شده و طرح 6 شهر ديگر نيز در دست اقدام است.
وي بيان كرد: 5٢4 هزار نفر از جمعيت اين استان در بافت‌هاي ناكارآمد ساكن هستند و با اين آمار ٢٧ درصد جمعيت شهري آذربايجان غربي در 6 هزار و 5٨٨ هكتار از بافت ها ناكارآمد سكونت دارند.
وي ادامه داد: بافت ناكارآمد كه ٢٣ درصد از مساحت شهرهاي آذربايجان غربي را تشكيل داده و شامل سه هزار و ١4٣هكتار بافت فرسوده مياني و سه هزار و 4٠٠هكتار سكونت گاه‌هاي غيررسمي است.
مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي گفت: پنج شهر اروميه، مياندوآب، مهاباد، بوكان و خوي با پديده حاشيه‌نشيني مواجه هستند كه اقدام هاي ارتقاي كارايي و توسعه عرصه‌هاي عمومي در ٢5محله از سكونت گاه‌هاي غيررسمي اين استان اجرا مي ‌شود.
مبارك قدم افزود: 250 طرح بازآفريني شهري در هفت شهرستان شامل اروميه، خوي، مياندوآب، مهاباد، بوكان، سردشت و پيرانشهر تعريف شده است.
وي اضافه كرد: بازآفريني شهري با هدف افزايش تاب آوري محلات هدف و حفظ ايمني اين مناطق اجرا مي شود و اين امر نيز مورد تاكيد مسوولان است.
وي بيان كرد: توانمندسازي محلات هدف، تجهيز و مقاوم سازي محلات براي مقابله با حوادث و احياي ارتقاي انسجام اجتماعي محله هاي مورد نظر بازآفريني شهري از ديگر اهداف اين طرح است.
وي اعلام كرد: رويكرد دولت تدبير و اميد در چارچوب اجراي «طرح بازآفريني شهري» حمايت از بازسازي و نوسازي محلات فرسوده است.
مبارك قدم با اشاره به اينكه ستاد بازآفريني شهري در پنج محور فعاليت مي كند، اظهار داشت: توسعه امكانات و خدمات روبنايي و عمومي، تهيه برنامه هاي بازآفريني شهري و محله اي، ارتقاي زيرساخت هاي شهري در محله ها، بهسازي فضاهاي شهري و محله اي، توانمندسازي اقتصادي و ظرفيت سازي اجتماعي و نهادي محورهاي اين فعاليت هاست.
به گزارش ايرنا اجراي طرح بازآفريني شهري اميد از 19 بهمن سال گذشته در سي و نهمين نشست ستاد ملي بازآفريني شهري با حضور رييس جمهوري اسلامي ايران در وزارت راه و شهرسازي كليد خورد؛ در اين طرح برنامه نوسازي بافت‌هاي فرسوده توسط بخش خصوصي با تسهيل گري دولت اجرا مي شود.
براي بازآفريني شهري در آذربايجان غربي هشت هزار و 600 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است كه يكهزار و 200 ميليارد ريال از اين مبلغ توسط شركت بازآفريني شهري تامين مي شود.
9918/7129

سرخط اخبار استان‌ها