حمايت از بخش خصوصي بهترين راه تحقق رونق توليد است

سمنان- ايرنا- مديركل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان گفت: استفاده بهينه از دارايي هاي دولت در مسير حمايت از بخش خصوصي بهترين راه تحقق رونق توليد است.

امير خليلي خواه روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: كاركنان اداه كل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان در كمترين زمان ممكن نسبت به شناسايي اموال و املاك مازاد دستگاه هاي اجرايي استان اقدام كنند.
وي خاطرنشان كرد: در چند سال گذشته از تخريب املاك دولتي در استان جلوگيري شد و واگذاري املاك دولت به بخش خصوصي همواره در دستور كار اداره كل امور اقتصادي و دارايي سمنان قرار داشته است.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان با بيان اينكه بيش از ٣٠٠ هزار ملك دولتي در كشور ثبت نشده است، گفت: استفاده از دسته چك در حسابداري دولتي معنا ندارد و 46 هزار حساب دولتي در كشور بايد بسته و حساب ها نزد بانك مركزي منتقل شود.
خليلي خواه اضافه كرد: ذيحسابان نگاه سنتي نداشته باشند و اصلاح رويه ها و بهبود فرآيندها از اولويت هاي ارزيابي در سال جاري خواهد بود.
خليلي خواه گفت: سال 98 سال صرفه جويي است و نقش ذيحسابان در اجرايي شدن اين مهم بسيار قابل توجه است و مديران كل امور اقتصادي و دارايي وظيفه قانوني و شرعي نظارت بر عملكرد ذيحسابان را برعهده دارند.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان گفت: نبايد اقتصاد كشور را به فروش نفت متكي كرد و توجه به وصول درآمدهاي دولت از جمله ماليات در استان ها بايد با تكيه بر مشاركت مردم و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي باشد.
7339/6103