ساخت و ساز غيرمجاز درحريم و بستر رودخانه مارون تخريب مي شود

اهواز - ايرنا - در پي نامه شوراي هماهنگي تشكل هاي محيط زيست خوزستان، دادستان بهبهان دستور قلع و قمع ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم و بستر رودخانه هاي اين شهرستان را صادر كرد.

مسئول كميته حقوقي شوراي هماهنگي تشكل هاي محيط زيست و منابع طبيعي خوزستان يكشنبه در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: نامه اين شورا بر مبناي سازه هاي ساخته شده در حريم و بستر رودخانه مارون در بهبهان بوده كه دادستان طي نامه اي دستور به تخريب همه سازه ها و پيگيري قضايي داده است.
محمد داس‌مه افزود: در حال حاضر بيش از 50 كيلومتر از بستر رودخانه مارون از سد شهدا تا روستاي «لاسبيد» از توابع بخش مركزي اين شهرستان به وسيله ساخت و سازهاي غيرمجاز، اعم از رستوران، كافه هاي قلياني و درياچه قايق سواري احداث شده است.
وي اضافه كرد: اين ساخت و سازهاي غيرمجاز سال ها پيش انجام شده و امور آب منطقه شرق بهبهان به اين مساله ورود نمي كرد، بر همين اساس شوراي هماهنگي تشكل هاي محيط زيست و منابع طبيعي خوزستان پس از سخنان رهبري مبني بر آزادسازي حريم رودخانه ها و با استناد به تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب، شكوائيه اي را به مراجع قضايي ارسال كرده و ضمن درخواست براي پاكسازي سواحل، خواستار پيگيري قضايي عملكرد امور آب منطقه نيز شده است.
داس‌مه با اشاره به ورود مدعي العموم به اين جرايم، اظهار داشت: بر اساس نامه دادستاني، نتيجه اين دستور بايد ظرف 10 روز به دادستاني گزارش شود، در غيراينصورت عدم اجراي دستور پيگرد قانوني دارد.
شبكه خبري سازمان آب و برق خوزستان، 23 اسفند ماه 96 به نقل از سيد شهريار مرتضوي مدير امور آب منطقه شرق خوزستان (بهبهان) گزارش كرده است كه بناي غيرمجاز در پايين دست سد شهداي بهبهان به طول 64 متر به طور كامل تخريب شده است.
به گفته مرتضوي در حال حاضر، حريم رودخانه در اين منطقه از بناهاي غيرمجاز پاكسازي و به حالت طبيعي اوليه برگردانده شده است.
به باور كارشناسان، بخشي از خسارت هاي سيل امسال در كشور ناشي از تعرض به حريم و بستر رودخانه ها بوده است.
20 فروردين جاري، با دستور رئيس جمهوري، استانداران سراسر كشور موظف شدند با همكاري شهرداري ها ساختمان ها، اماكن و مستحدثات واقع در مسيل ها و حريم رودخانه ها و در معرض خطر سيل را در حوزه ماموريت خود شناسايي و گزارش دقيق و جامعي را ظرف يك هفته به هيئت وزيران اريه كنند.
9754/6068