مسئولان فرهنگي فارغ از گرايش هاي سياسي مفاخر را ثبت كنند

تهران-ايرنا- مديرعامل انجمن شاعران ايران گفت: مسئولان فرهنگي كشور فارغ از گرايش هاي سياسي موظف هستند براساس معيارهاي تخصصي چون شاعرانگي و نقش آفريني هنري و... مفاخر كشور را ثبت كنند.

«فاطمه راكعي» روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا با قدرداني از شوراي شهر تهران براي نامگذاري برخي معابر به اسم زنان نامدار عرصه هنري و فرهنگي، گفت: از اين افراد شماري در قيد حيات هستند كه ميان عموم هنرشناسان و آگاهان اجتماعي جايگاه بالايي دارند؛
وي با بيان اين كه گروهي در پي تضعيف اين اقدام شايسته شوراي شهر هستند،اظهارداشت: اين نامگذاري، به ويژه آنها كه در قيد حيات هستند به دليل مقايسه اي كه شكل مي گيرد مشكلاتي را در پي خواهد داشت.
اين فعال هنري در خصوص تغيير تركيب شوراي شهر تهران در دوره هاي بعد و احتمال كنار گذاشتن اسامي اين معابر گفت: بعيد مي دانم در اين باره عطف به ماسبقي رخ دهد وكساني بخواهند چنين كاري كنند چرا كه اين كار وجهه عمومي مناسبي نخواهد داشت. اين كار(نامگذاري معابر به نام مفاخر فرهنگي و هنري) پيشتر بايد انجام مي شد و به تعويق افتاده است.
راكعي اظهارداشت: در انجمن شاعران ايران از دوره هاي قبل با همكاري شوراي شهر و زيباسازي شهرداري تهران، سرديس هايي در «باغ خانه شاعران» نصب شد كه در ميان آنها نام افرادي چون طاهره صفارزاده و مشفق كاشاني ديده مي شود. اگرچه براي سيمين بهبهاني و فروغ فرخزاد تا به حال چنين كاري انجام نشده است.
وي ادامه داد: خانه شاعران ايران فارغ از گرايش هاي سياسي با نگاهي تاريخي، فرهنگي و ادبي افراد واجد شرايط براي مطرح شدن به عنوان مشاهير تاريخ ادبيات را معرفي مي كند.
اين فعال فرهنگي افزود: يكي از اين چهره ها، مشفق كاشاني بود كه سرديس وي در باغ شاعران نصب شده است؛ اگر چه به عنوان شاعري بزرگ، دردمند و خادم كه مدتي رياست انجمن شاعران را عهده دار بود در اين نامگذاري اسمش از قلم افتاده است.به همين دليل پيشنهاد كرديم خانه وي واقع در خيابان ظفر تهران به اسم اين استاد نامگذاري شود كه قرار است اين كار انجام شود.
راكعي با تاكيد بر اينكه نبايد با نگرش هاي سياسي بزرگان شعر، ادب و هنر را حذف كرد، خاطرنشان كرد: بايد با نامگذاري خيابان ها و معابر شهر خلاء موجود در اين زمينه را پر كرد و اين كار اجماع و عزم طيف هاي مختلف جامعه را مي خواهد.
وي با اشاره به مخالفت شماري از افراد براي معرفي برخي از مفاخر ادبي، يادآور شد: آنها نه تنها مخالف معرفي مشاهير زن ادبيات ايران چون «فروغ فرخزاد» و «سيمين دانشور» هستند حتي با نمايش عكس «پروين اعتصامي» مخالفت مي كنند. اين روش ها اگر ادامه يابد معلوم نيست به كجا كشيده شود.
راكعي اضافه كرد: تمام مسئولان فرهنگي كشور فارغ از گرايش هاي سياسي موظف هستند اين مفاخر را بر مبناي معيارهاي تخصصي چون شاعرانگي و نقش آفريني هنري و... ثبت كنند.
اين فعال فرهنگي در عين حال گفت: نمي توانم بگويم اين كار شوراي شهر كامل و فراگير بوده بلكه بر مبناي معيارهاي مشخصي انجام شده است. اين نامگذاري عمدتا افرادي را شامل مي شود كه در گذشته جايي را به اسمشان نكرده اند. با اين حال اميدوارم اين كار آخر شورا نباشد.
اين فعال اصلاح طلب در خصوص مخالفت «علي نصيريان» با نامگذاري يكي از معابر تهران به نام خودش هم گفت: اين هنرپيشه سينما و تئاتر به تاريخ هنر ايران تعلق دارد و بايد در اين باره رضايتش گرفته شود و گرنه حق نداريم جايي را به اسم او ثبت كنيم.
به گزارش ايرنا، شوراي شهر تهران روز بيست وهفتم فروردين ماه امسال با اتفاق آرا با تغيير نام چند خيابان به اسم مفاخر هنر و ادبيات ايران موافقت كرد.
سيام**3202 **2021**