160ميليارد ريال اعتبار براي مساكن زيركوهي ماكو تخصيص يافت

اروميه - ايرنا - فرماندار ماكو با اشاره به سكونت 2 هزار و 220 خانوار در مناطق زيركوهي اين شهر، گفت: امسال براي انتقال ساكنان مساكن زير كوهي به باغ دادشخاني 160 ميليارد ريال تسهيلات كم بهره اختصاص يافت.

حسين عباسي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين افراد بايد از مساكن خود جابجا شوند اما تاكنون 195 خانوار در منطقه «بشگوز» و در قالب پروژه آسمان 3 اسكان يافته اند.
وي با اشاره به اينكه براي 610 خانوار نيز در باغ «دادشخاني» زمين تحويل داده شده كه هنوز در مراحل احداث مانده، افزود: امسال علاوه بر 160ميليارد تسهيلات كم بهره براي افراد بي بضاعت، 400 ميليون ريال با بهره هشت درصد و 600 ميليون ريال با بهره 12 درصد براي ساكنان مساكن زيركوهي اين شهر اختصاص يافته است.
وي ياد آوري كرد: اسناد مالكيت باغ «دادشخاني» نيز به طور كلي توسط شهرداري ماكو اخذ شده و در مراحل پاياني است و بعد از آن اسناد مالكان نيز تحويل داده مي شود.
وي ادامه داد: يكهزار و 415 خانوار باقي مانده نيز به علت كمبود اعتبار و عدم تامين مالي هنوز امكان جابجايي ندارند و نياز است براي جابجايي آنان با هماهنگي فرمانداري و شهرداري و مساعدت سازمان منطقه آزاد ماكو به صورت تدريجي اقدام شود.
به گزارش ايرنا انتقال ساكنان مناطق زيركوهي از سال 1388 شروع شد و بر اساس برنامه هاي مد نظر مقرر بود 2 هزار و 220 خانوار به مناطق امن انتقال يابد كه با گذشت 10 سال هنوز 195 خانوار جابجا شده اند.
شهرستان ماكو با بيش از 97 هزار نفر جمعيت در شمال آذربايجان غربي قرار دارد و در امتداد مرزهاي ايران با تركيه و جمهوري خود مختار نخجوان واقع است.
7132/3072