مجمع مشورتي وانتخاب مشاوران جوان استاندارزنجان برگزار مي شود

زنجان- ايرنا- مجمع مشورتي جوانان جهت انتخاب مشاوران جوان استاندار زنجان، روز سه شنبه /3 ارديبهشت/ در سالن همايش هاي بين المللي روزبه زنجان برگزار مي شود.

در اطلاعيه استانداري زنجان در اين خصوص كه تصوير آن روز يكشنبه در اختيار خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) مركز زنجان قرار گرفت آمده است:
با تبريك اعياد مباركه شعبانيه و به ويژه ولادت سراسر نور قائم آل محمد، امام زمان(عج)، نظر به رويكرد كلان دولت تدبير و اميد در اهتمام هر چه بيشتر به نقش مشورتي و مشاركتي جوانان در امور و حسب تأكيد جناب آقاي دكتر حقيقي استاندار محترم مبني بر انتخاب مشاوران جوان استاندار در حوزه هاي مختلف با هدف بهره گيري از نظرات، برنامه ها و ايده هاي برتر جوانان از عموم جوانان (15 تا 29 ساله) فعال، علاقه مند و نخبه استان كه داراي برنامه ها و ايده هاي راهبردي و عملياتي در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي بوده و علاقه مند به حضور در اين انتخابات به عنوان كانديدا مي باشند، دعوت به عمل مي آيد ايده ها و برنامه هاي خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه / 2 ارديبهشت با در دست داشتن مدارك شناسايي معتبر به فرمانداري هاي شهرستان هاي تابعه و يا دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري زنجان ارائه و ثبت نام نمايند.
مراسم انتخاب مشاوران جوان استاندار، راس ساعت 16 روز سه شنبه / 3 ارديبهشت / در محل سالن همايش هاي بين المللي روزبه برگزار مي شود.
در اين اطلاعيه آمده است: پس از بررسي ايده ها و برنامه ها در كميته مربوطه، مشاوران جوان استاندار از ميان صاحبان طرح ها و ايده هاي برتر توسط مجمع مشورتي جوانان انتخاب خواهند شد.
6085/9556