آزمون نهايي متوسطه اول درخوزستان امسال متفاوت برگزار مي شود

اهواز - ايرنا - مديركل آموزش و پرورش خوزستان گفت: امتحانات نهايي امسال دانش آموزان متوسطه اول در خوزستان به دليل 2 هفته تعطيل شدن مدارس مناطق سيل زده اين استان، تا جايي كه از كتاب تدريس شده، گرفته مي شود.

محمد تقي زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به تصميماتي كه براي برگزاري امتحانات نهايي دانش آموزان با توجه به درگير بودن خوزستان با بحران سيل بيان كرد: امتحانات نهايي براي دانش آموزان دوره متوسطه اول در خوزستان تا بخشي از كتاب كه تا پايان ارديبهشت تدريس شده باشد گرفته مي شود.
وي گفت: در دوره ابتدايي نيز به دليل اينكه بيشتر كتاب تا پيش از عيد نوروز تدريس مي شود در يك ماه باقي مانده در بيشتر موارد كتاب هاي درسي به پايان مي رسد و دوره مي شود.
تقي زاده با اشاره به اينكه مدارس خوزستان از روز شنبه 31 فروردين شروع به كار كردند بيان كرد: با توجه به اينكه امتحانات پايه دوازدهم كشوري است علاوه بر امتحانات خرداد در صورتي كه دانش آموز در تير ،مرداد و يا شهريور آزمون دهند به عنوان نمره خرداد براي آنها محاسبه مي شود.

** ورود سيلاب به 160 مدرسه خوزستان
مديركل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: سيلاب در 160 مدرسه در خوزستان وارد شده و پس از فروكش كردن سيلاب تعداد مدارس تخريب شده و يا آسيب ديده مشخص مي شود.
وي گفت: هم اكنون 176 مدرسه در خوزستان در اختيار سيل زدگان است و خيلي از سيل زدگان در حال برگشت به خانه هاي خود هستند.
تقي زاده بيان كرد: دانش آموزاني كه مدارس آنها بر اثر سيلاب تخريب شده به مدارس ديگر منتقل مي شوند و از كانكس و كلاس هاي پيش ساخته براي مدارسي كه كاملا تخريب شده اند استفاده مي شود.
مديركل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: پنج ميليارد ريال اعتبار براي رفت و آمد دانش آموزان مناطق سيل زده از سوي وزير آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.
به دليل وقوع سيلاب در خوزستان مدارس مناطق سيل زده اين استان پس از تعطيلات نوروزي، از تاريخ 17 تا 28 فروردين نيز همچنان تعطيل بود كه 31 فروردين ماه مدارس اين مناطق شروع به كار كردند.
7158/ 6037