يك پژوهشگر: بهترين گزينه براي ادغام امور جوانان، وزارت كشور است

اصفهان - ايرنا- يك پژوهشگر امور جوانان با اشاره به تصويب جداسازي امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به نقش ستادي امور جوانان، بهترين گزينه براي ادغام امور جوانان، دستگاهي با ويژگي حاكميتي و نظارتي مانند وزارت كشور است.

محمدمسعود كريمي روز شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: امور جوانان بايد بصورت يك سازمان اقماري با عنواني مانند مركز ملي امور جوانان يا مركز جوانان و امور اجتماعي در بدنه وزارت كشور ايجاد شود.
وي ناهمخواني مباني نظري در باره شناخت امور جوانان در نهادها و مشكلات ناشي از نبود ساختار مناسب يا ضعف در قوانين اين حوزه را دو چالش امور جوانان بيان كرد.
وي اضافه كرد: بدليل نوع نگاه و انتظاري كه وزارت ورزش و جوانان به ورزش بويژه در بُعد قهرماني دارد و بدليل وظايف ناهماهنگ دستگاه هاي اجرايي در پاسخ به مطالبات امور جوانان، اين حوزه هنوز در نظام مديريت كشور ساماندهي نشده است.
معاون سابق اداره كل امور جوانان و اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان خاطرنشان كرد: بازگشت سازمان ملي جوانان به ساختار قبل، اشتباهي راهبردي خواهد بود كه آسيب هاي زيادي را در سه بخش نيروي انساني، تخصيص اعتبارات و تشكل هاي جوانان بدنبال دارد.
كريمي در عين حال امور جوانان و ورزش را با توجه به نوع ماموريت آنها، ناسازگار با هم دانست و گفت: بدون شك با ايجاد ساختار و شرح وظايف مبتني بر منافع جوانان، تفكيك آن از وزارت ورزش و جوانان موثر خواهد بود.
وي همچنين در نظر گرفتن فرابخشي بودن و نقش امور جوانان به عنوان سياستگذار، برنامه ريز و ناظر اجراي برنامه ها در دستگاه هاي متولي جوانان را در تفكيك آن از وزارت ورزش و جوانان بي تاثير ندانست.
رييس مركز پژوهش هاي راهبردي جوانان از به رسميت نشناختن سازمان هاي مردم نهاد جوانان با مجوز وزارت ورزش و جوانان توسط دستگاه هاي حاكميتي ابراز تاسف كرد و مهمترين دليل پيشنهاد جدايي امور جوانان از ورزش را اجتماعي و هويتي بودن حوزه جوانان برشمرد.
وي اظهار داشت: تشكل هاي جوانان، ماموريت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و ارتقاي هويت جوانان را دارند و مرجع قانوني در صدور اعتبارنامه هاي سازمان هاي مردم نهاد نيز وزارت كشور است.
اين كارشناس حوزه جوانان اضافه كرد: در استان ها نيز رييس ستاد ساماندهي امور جوانان شخص استاندار است از اين رو نقش نظارتي اين ساختار بر دستگاه هاي متولي امور جوانان استان ها نيز محرز مي شود.
وي همچنين در نظر گرفتن رديف اعتباري مشخص و مصوب در بودجه سنواتي دولت از سوي مجلس شوراي اسلامي و نظارت از سوي آن قوه را امتيازي ديگر براي ادغام امور جوانان در وزارت كشور عنوان كرد.
اين پژوهشگر امور جوانان تصريح كرد: مطالبه رهبر معظم انقلاب در جمع مسوولان دولت، تشكيل سازمان مستقل در حوزه اجتماعي با بودجه مستقل بود كه اين مطالبه به يك معاونت در وزارت كشور تقليل پيدا كرد.
وي بيان كرد: اكنون مي توان با جداشدن حوزه جوانان از ورزش، ادغام آن در ساختار وزارت كشور با عنوان مركز ملي ساماندهي امور جوانان يا امور اجتماعي جوانان را در دستور كار قرار داد.
كريمي گفت: در گام دوم انقلاب نيز رهبري انقلاب بر موضوع هويت بويژه جوانان تاكيد داشته اند.
به گزارش ايرنا، به دنبال تصويب طرح الحاق سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني با يكديگر و تبديل آنها به يك وزارتخانه در مجلس شوراي اسلامي، سرانجام اين مصوبه در سال 1390 اجرايي شد و وزارت ورزش و جوانان در كشور و به تبع آن ادارات كل ورزش و جوانان در استان ها شكل گرفت.
اين طرح همواره مخالفان و موافقان خود را داشته است اما چيزي كه به مرور زمان به وضوع ديده شد مغفول ماندن امور جوانان و رنگ باختن آن در كنار زرق و برق و هيجان ورزش و دنياي قهرماني بود كه كم كم صداي سازمان هاي مردم نهاد جوانان كه مسوولان و اعضاي آن از جوانان فعال در حوزه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، گردشگري، هنري، علمي و ... هستند را درآورد.
در سال هاي اخير چندين مرتبه طرح تفكيك امور جوانان و ورزش در كشور مطرح شد اما راه به جايي نبرد تا اينكه بيست و پنجم فروردين سال جاري طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشكيل سازمان ملي جوانان در كميسيون اجتماعي مجلس تصويب شد.
نمايندگان موافق و مخالف با بحث و گفت و گو، به اين جمع ‌بندي رسيدند كه اين اقدام در جهت ارتقاء جايگاه جوانان، تسريع روند رسيدگي به امور و رفع چالش‌ هاي مربوط به سياستگذاري، برنامه ‌ريزي و نظارت در اين حوزه موثر خواهد بود.
بر اساس آمار دفتر آمار و اطلاعاتي جمعيت سازمان ثبت احوال كشور، حدود يك چهارم جمعيت ايران را جوانان 15 تا 29 سال تشكيل مي دهند.
7135/6027