تاكید بین المجالس همسایگان بر تمامیت ارضی و استقلال عراق

بغداد - ایرنا - اعضای شركت كننده در نشست بین المجالس همسایگان عراق در بیانیه پایانی خود بر حمایت كشورهای خود از ثبات، تمامیت ارضی و وحدت ملی این كشور تاكید كردند.

به گزارش ایرنا، بیانیه پایانی نشست بین المجالس همسایگان عراق روز شنبه با حضور روسای پارلمان های عربستان، تركیه، كویت، اردن، سوریه و هیاتی از جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از ثبات، تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق تاكید كردند.
اعضای شركت كننده در این نشست كه به ریاست محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق برگزار شد، در بیانیه خود، همچنین ثبات عراق را برای ثبات منطقه ضروری دانستند و آن را عاملی برای بازگشت عراق به جایگاه سیاسی و اقتصادی خود در سطح منطقه و جهان عرب دانستند.
در این بیانیه آمده است: ما روسای پارلمان ها و مجالس نمایندگی كشورهای همسایه عراق حاضر در نشست روز شنبه 15 شعبان 1440 / 20 آوریل 2019 در اولین نشست از نوع خود، كه به دعوت محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق برگزار شد، با توجه به روابط تاریخی مشترك و برای تقویت عمق روابط میان ملت های خود، و در راستای اهمیتی كه آینده عراق و ملت آن و نیز آینده ملت های منطقه بطور كلی دارد، بر محورهای زیر تاكید می كنیم:
1- اعضای نشست بر حمایت از ثبات عراق و حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی و بافت های اجتماعی آن پس از پیروزی بزرگی كه بر سازمان تروریستی داعش بدست آورده است تاكید كرده و آن را عاملی برای بازگشت به جایگاه واقعی سیاسی و اقتصادی و منابع انسانی خلاق این كشور به محیط عربی و منطقه ای خود می دانیم تا همانطور كه سیاست اعلام شده پارلمان و دولت عراق چنین می گوید، عراق یك نقطه جذب و تلاقی (كشورهای منطقه) باشد و روابط مساوی با همه همسایگان و بدون دخالت در امور داخلی یكدیگر داشته باشد.
2- اعضای نشست تاكید می كنند كه پیروزی عراق بر داعش زمینه ای مشترك برای همه ملت های منطقه فراهم می كند تا دوره ای جدید از همكاری، سازندگی و حمایت از گفت و گو را آغاز كنند تا از این طریق با رسیدن به تفاهمات مشترك به پایه های جدیدی در زمینه حمایت از توسعه، سرمایه گذاری و ایجاد شبكه ای از روابط متكامل بین ملت های خود برسند.
3- شركت كنندگان در نشست بغداد بر اهمیت حمایت از رویكرد اعتدالی و مبارزه با انواع افراط گرایی تاكید دارند چرا كه این ملت های منطقه هستند كه هزینه افراط گرایی را می پردازند.
4- شركت كنندگان در این نشست از روند سازندگی، عمران و توسعه در عراق حمایت و سرمایه گذاری در زمینه های مختلف آموزشی، بهداشت، صنعت، فناوری اطلاعات، فرهنگی و فعالیت تجاری، پولی، مناطق آزاد و سایر موارد حیاتی دیگر چه در سطح بخش خصوصی و چه دولتی تشویق می كنند و از بازسازی شهرهای آزاد شده از دست داعش و ترمیم زیرساخت های آن به گونه ای كه زمینه بازگشت آوارگان را فراهم كند، حمایت می كنند.
5- شركت كنندگان در این نشست از روند سیاسی و دموكراتیك در عراق با همه ابعاد آن كه منجر به برگزاری انتخابات و برگزیدن روسای سه گانه (رئیس جمهوری، نخست وزیری و رئیس پارلمان) بر اساس قانون اساسی می شود حمایت می كنند. روندی كه مشاركت همه طیف ها و نیروهای سیاسی را تضمین كند و موجب آینده ای درخشان برای ملت عراق شود.
اجلاس یكروزه بین المجالس كشورهای همجوار عراق امروز شنبه با حضور روسای پارلمان های عربستان، تركیه، كویت، اردن، سوریه و هیاتی از جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی 'علاء الدین بروجردی' یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه در بغداد برگزار شد.
خاورم*2**380*