احتمال وقوع خسارت ناشي از پديده سرمازدگي در قزوين وجود دارد

قزوين - ايرنا - كميته هواشناسي و مديريت راهبردي بخش كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين با صدور اخطاريه اي نسبت به احتمال وقوع خسارت ناشي از پديده سرمازدگي در قزوين هشدار دارد.

به گزارش ايرنا در اين اخطاريه كه روز شنبه به ايرنا نمابر شده، آمده است: با توجه به ورود سامانه بارشي و همراه شدن آن با جبهه هواي سرد قطبي و كاهش محسوس و ناگهاني دما از روز دوم ارديبهشت، به جهت حساس بودن مرحله رشدي باغ ها نسبت به كاهش دما، احتمال وقوع خسارت ناشي از پديده سرمازدگي بعد از گذر سامانه در برخي محصولات باغي بسيار جدي است.
اين اخطاريه مي افزايد: تحت اين سامانه بارشي، ممكن است يخبندان تشعشعي تحت شرايط ويژه اي كه كاملا وابسته به شرايط محلي و منطقه اي است، ايجاد شود.
در ادامه اين اخطاريه آمده است: سامانه هاي سرد قطبي كه به صورت يك جبهه هواي سرد و بارشي وارد كشور مي شوند همراه با بادهاي سرمازا هستند و به محض گذر اين سامانه ها و سكون باد و صاف شدن آسمان، در شب هاي بدون ابر و باد، يخبندان تابشي اتفاق مي افتد كه بسيار خطرناك است و معمولا كشاورزان در اين شب هاي آرام غافلگير مي شوند.
اخطاريه در پايان مي افزايد: با توجه به اين موضوع بايد باغداران و بهره برداران نسبت به فراهم نمودن تمهيدات و به كارگيري راهكارهاي مقابله با خطر سرمازدگي در شبهاي يخبندان اقدام نمايند.
6101