سوری بودن جولان مورد تاكید نشست بین المجالس بغداد

بغداد – ایرنا – مخالفت با اقدام یكجانبه رئیس جمهوری آمریكا در تایید حاكمیت جعلی رژیم صهیونیستی بر جولان سوریه، به رژیم صهیونیستی به طور برجسته ای در نشست بین المجالس همسایگان عراق در بغداد مطرح شد.

به گزارش ایرنا، رئیس پارلمان ملی سوریه روز شنبه در سخنرانی خود در نشست بین المجالس همسایگان عراق بطور مفصل به موضوع جولان و اقدام اسرائیل و آمریكا در اشغال و حمایت از اشغال آن اشاره كرد و رئیس پارلمان عراق كه ریاست نشست را بر عهده داشت، به این سخنان واكنش نشان داد و گفت: جولان سوری بوده، هست و خواهد بود و همه ما (اعضای جلسه) بر آن تاكید داریم، امری كه اعضای جلسه نیز با كف زدن از آن حمایت كردند.
«حموده صباغ» رییس پارلمان سوریه در سخنانش گفته بود كه جولان حتی از میزان آمریكایی بودن واشنگتن هم، سوری تر است.
وی اضافه كرد كه جولان، سرزمین عربی سوریه است و ملت سوریه تا وقتی این آخرین وجب از سرزمین خود را آزاد نكند، آرام و قرار ندارد.
همچنین نماینده ایران در این اجلاس تنها هیاتی بود كه از واژه «محكومیت» در مخالفت با تصمیم یكجانبه و غیر قانونی رییس جمهوری آمریكا در الحاق جولان سوریه به رژیم صهیونیستی استفاده كرد، هر چند بخش مهمی از سخنرانی رئیس مجلس سوریه نیز عملا در محكومیت این تصمیم غیرقانونی بود.
«علاء الدین بروجردی» رئیس هیات پارلمانی ایران كه از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این نشست شركت كرده بوبد، طی سخنانی گفت كه ایران تصمیم رییس جمهوری آمریكا در خصوص جولان را قویا محكوم و اعلام می كند كه رژیم اشغالگر صهیونیستی حق حاكمیت بر هیچ یك از سرزمین های عربی و اسلامی را ندارد.
وی اضافه كرد كه این تصمیم مداخله جویانه رییس جمهوری آمریكا نه تنها در ماهیت تعلق آن به خاك سوریه تغییری ایجاد نمی كند بلكه شكست سیاست های سازشكارانه و درستی راه مقاومت و ایستادگی در مقابل خوی تجاوزرانه و توسعه طلبانه آمریكا و رژیم صهیونیستی را به اثبات می رساند.
برغم طرح جدی موضوع جولان اشغالی در نشست امروز اما به نظر می رسد بدلیل مخالفت برخی كشورهای شركت كننده و نگرانی آنها از فشارهای آمریكا، این امر در بیانیه پایانی گنجانده نشد.
اجلاس یكروزه بین المجالس كشورهای همجوار عراق امروز شنبه با حضور روسای پارلمان های شش كشور و هیاتی از جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد.
خاورم *4*353*380*