آزمون زبان MHLE  وزارت بهداشت به تعويق افتاد

تهران- ايرنا- مركز سنجش آموزش پزشكي كشور در اطلاعيه اي از به تعويق افتادن زمان برگزاري آزمون MHLE دوره 52 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دليل رعايت حال متقاضيان مناطق سيل زده خبر داد.

به گزارش روز شنبه گروه دانشگاه ايرنا، پنجاه و دومين آزمون زبان MHLE كه قرار بود 29 فروردين ماه برگزار شود به دليل تسهيل امور ساكنان مناطق سيل زده به 12 ارديبهشت ماه 98 موكول شد.
آزمون MHLE مخفف (Ministry of Health Language Exam) و آزمون عمومي زبان انگليسي مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است . در سال هاي اخير برخي دانشگاه هاي داخل كشور از جمله دانشگاه تهران اقدام به برگزاري اين آزمون كرده است.
آزمون MHLE مخصوص دانشجوياني است كه متقاضي شركت در دوره دكتري PHD و دكتراي تخصصي مربوط به رشته هاي علوم پزشكي هستند .همچنين دانشجويان شاخه هاي زير گروه علوم پزشكي يا زيست شناسي نيز كه تمايل به شركت در دوره دكتري دارند بايستي نمره قبولي در اين آزمون را به وزارت بهداشت و درمان ارائه كنند.
اين در حالي است كه به دليل تغيير زمان اين آزمون، دانشگاه علوم پزشكي تهران امكان برگزاري آزمون الكترونيك را در تاريخ جديد ندارد، از اين رو لازم است بيش از نيمي از داوطلباني كه حوزه «تهران-كامپيوتري» را انتخاب كرده اند آن را به «تهران- كاغذي» تغيير دهند.
بر اساس اطلاعيه مركز سنجش آموزش پزشكي كشور، اين اقدام تنها به منظور تسهيل امور براي هم ميهنان ساكن استان هاي سيل زده صورت گرفته است از اين رو از داوطلبان خواسته مي شود تا به پيوند Edit Registration Form در سايت همين مركز مراجعه و حوزه آزمون MHLE خود را از (Tehran (computer based به Tehran paper based تغيير دهند.
همچنين بر اساس اين اطلاعيه، محتواي علمي، ضوابط و زمان هر دو روش الكترونيك و كاغذي يكسان است و سايت اين مركز تا ساعت 24 روز چهارشنبه 4 ارديبهشت ماه همزمان با ثبت نام براي ويرايش فرم ثبت نام نيز در دسترس است.
در پايان اطلاعيه مركز سنجش آموزش پزشكي كشور آمده است: ضمن سپاس و قدرداني از ياري و همدلي داوطلباني كه در اين اقدام نوع دوستانه با مركز همكاري مي كنند، در صورت كاهش نيافتن تعداد متقاضيان حوزه «تهران- كامپيوتري» تا پايان مهلت اعلام شده، مركز سنجش آموزش پزشكي به ناچار و به صورت تصادفي، محل آزمون تعدادي از داوطلبان را از Tehran computer based به Tehran paper based تغيير مي دهد.

**9283**1601**