۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۱
کد خبر 83285571
۰ نفر
سهم هر استان از بارش ها چقدر بود

تهران- ایرنا- میزان بارش سال آبی جاری (از مهرماه گذشته تا سی ام فروردین ماه) در 31 استان كشور افزایش یافت اما این میزان در استان لرستان به یك هزار و 111 میلیمتر رسید و در استان سیستان و بلوچستان فقط 91.3 میلیمتر بارش ثبت شد.

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، دفتر مطالعات پایه آب ایران، سال آبی را از مهرماه هرسال تا شهریورماه سال بعد اعلام كرده است.
براساس تازه ترین گزارش این دفتر، استان لرستان در سال آبی جاری درحالی ركورد دار پربارش ترین استان كشور با بارش یك هزار و 111 میلی متری است كه این استان در سال آبی پارسال تنها 343میلی متر بارش را تجربه كرده بود.
میزان بارش های استان لرستان در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی 223.9 درصدی برخودار شد و نسبت به متوسط بارش های درازمدت (50ساله) با بارش 491 میلی متری رشدی 126.3 درصدی را تجربه كرد.
گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران بیانگر آن است كه استان سیستان و بلوچستان در سال آبی جاری با بارش 91.3 میلیمتری كم بارش ترین استان كشور بود.
میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال كه 23.9 میلیمتر بود، از رشد 282 درصدی برخودار شد.
استان كهگیلویه و بویراحمد در سال آبی جاری با بارش 1011.6 میلیمتری مقام دوم استان های پر بارش را كسب كرد، میزان بارش های این استان در سال آبی گذشته 253.9 میلیمتر گزارش شده بود كه نسبت به دوره مشابه در سال آبی جاری رشد 298.4 درصدی را ثبت كرد.
استان چهارمحال و بختیاری در سال آبی جاری با 958 میلیمتر بارش در جایگاه سوم استان های پربارش قرار گرفت؛ درحالی كه میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (268 میلیمتر) از رشدی 257.5 درصدی برخوردار شد.

** دیگر استان های شمالی و غربی
میزان بارش ها در استان گیلان به 891.1میلیمتر رسید؛ درحالی كه میزان بارش های این استان درسال آبی پارسال با بارش 547.9 میلیمتر از رشدی 62.6درصدی برخودار شد.
براساس این گزارش استان ایلام در سال آبی جاری بارش 883.7 میلیمتری را تجربه كرد كه نسبت به مدت مشابه پارسال (310.3 میلیمتر) رشد 184.8 درصدی را ثبت كرد.
استان كرمانشاه درسال آبی جاری بارشی 745.1 میلیمتری را تجربه كرد، میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال(334.6) 122.7 درصدی بیشتر شد.
براساس گزارش دفترمطالعات پایه منابع آب ایران، استان كردستان به 614 میلیمتر رسید؛ در حالی كه میزان بارش های آن در سال آبی پارسال 358.4میلیمتر بود كه این میزان امسال 71.3 درصدی رشد كرد.
استان گلستان درسال آبی جاری بارش های 610.9 میلیمتری را تجربه كرد؛ در حالی كه پارسال میزان بارش های آن به 344.7 میلیمتر رسیده بود كه با این حساب میزان بارش ها از رشدی 77.2درصدی برخوردار شد.
میزان بارش های استان همدان نیز به 590.5 میلیمتر رسید كه نسبت به دوره مشابه پارسال (216.3) 173 درصد افزایش یافت.
استان خوزستان درحالی در سال آبی جاری بارش هایی به میزان 569 میلمتر را پشت سر نهاد كه رقم بارش های آن در سال آبی پارسال به عدد 173 میلیمتر با رشدی 228.9درصدی رسید.
در استان مازندران نیز میزان بارش ها به 585.4 میلیمتر بالغ شد كه نسبت به مدت مشابه پارسال (398 میلیمتر) از رشدی 47.1درصدی برخوردار بود.

** بارش های مركز ایران
براساس تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران، استان البرز در سال آبی جاری 543.2 میلیمتر بارش داشت كه نسبت به مدت مشابه پارسال كه 230.8 میلیمتر بود 135.4 درصد رشد كرد.
میزان بارش ها در استان مركزی نیز در حالی به 456.2 میلیمتر رسید كه این استان پارسال بارشی 123 میلیمتری را پشت سر نهاد و درصد اختلاف 2 سال این استان به 270.9 درصد رسید.
استان آذربایجان غربی در سال آبی جاری 447.1 میلیمتر بارش داشت. این استان در سال آبی گذشته 277.2 میلیمتر بارش را تجربه كرد كه این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال 61.3 درصد بیشتر شد و نیز در قیاس با متوسط بارش های درازمدت (264.9 میلیمتر) رشد 68.8 درصدی را ثبت كرد.
دفتر مطالعات پایه منابع اب ایران میزان بارش های استان قزوین در سال آبی را 394.3 میلیمتر گزارش كرده است. پارسال این استان 198 میلیمتر بارش داشت و میزان بارش های آن در امسال نسبت به پارسال از رشدی 99.1درصدی برخوردار شد.
میزان بارش های استان زنجان نیز به 361.6 میلیمتر رسید. این استان پارسال بارش های 196.3 میلیمتری را تجربه كرد كه بارش های امسال آن رشدی برابر با 84.2 درصدی دارد.
استان تهران در سال آبی جاری 361.2 میلیمتر بارش را تجربه كرده است درحالی كه میزان بارش های آن نسبت به مدت مشابه پارسال(144.9 میلیمتر) رشدی 149.3درصدی را تجربه كرده است.
استان فارس نیز بارش های 359.8 میلیمتری داشت؛ در حالی كه این میزان نسبت به دوره مشابه پارسال (107.3 میلیمتر) 235.3 درصد رشد كرد.

** دیگر استان ها به ترتیب میزان بارش
براساس گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران میزان بارش های استان خراسان شمالی در سال آبی جاری به 341.1 میلیمتر رسید درحالی كه این استان پارسال 119.1 میلیمتر بارش را تجربه كرده بود. تفاوت بارش های 2 سال این استان 186.4درصد است.
استان آذربایجان شرقی در سال آبی جاری 317.3 میلیمتر بارش داشت كه نسبت به دوره مشابه پارسال (236.9) از رشدی 33.9 درصدی برخوردار شد.
استان بوشهر نیز 303.4 میلیمتر بارندگی را تجربه كرد؛ درحالی كه میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (97.6 میلیمتر) رشد 210.9 درصدی را ثبت كرد.
استان خراسان رضوی در سال آبی جاری 253.4 میلیمتر بارندگی داشت. این استان پارسال در مدت مشابه 87.5 میلیمتر بارندگی را به خود دید و رشد بارندگی های امسال 189.6 درصد است.
تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه آب ایران بیانگر آن است كه میزان بارش ها در استان قم به 25 میلیمتر رسید؛ در حالی كه این استان در مدت مشابه پارسال فقط 75 میلیمتر بارندگی داشت كه رشد بارش ها در امسال 233.3 درصد رقم خورد.
در استان اردبیل 239.1 میلیمتر بارش گزارش شد كه نسبت به مدت مشابه پارسال (205.1 میلیمتر) 16.6 درصد بیشتر شد.
میزان بارش ها در سال آبی جاری در استان اصفهان به 188.1 میلیمتر رسید، در حالی كه این استان پارسال فقط 53.9 میلیمتر بارش داشت. میزان رشد بارش های امسال 249 درصد بود.
دفتر مطالعات پایه آب ایران میزان بارش های سال آبی جاری استان سمنان را 154.8 میلیمتر اعلام كرد كه این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال (49.5) رشد 212.7 درصدی را رقم زد.
همچنین استان خراسان جنوبی در سال آبی جاری 142.8 میلیمتر بارندگی را تجربه كرد كه در مقایسه با سال آبی پارسال (67.2) رشد 112 درصدی داشت.

اقتصام*2078*1961*