خشم چين از فيلم تبليغاتي جهت دار شركت لايكا آلمان

تهران - ايرنا - توليد فيلم تبليغاتي جهت دار از سوي يك شركت توليد كننده دوربين عكاسي آلمان موجب خشم دولت چين شد.

به گزارش ايرنا، نشريه «بيلد» روز يكشنبه از خشم چيني ها بخاطر توليد يك فيلم تبليغاتي سياسي از سوي شركت «لايكا» آلمان خبر داد.
اين فيلم تبليغاتي 5 دقيقه اي با عنوان «شكار» تصاويري از تظاهرات ميدان «تيان آنمن» در سال 1989 را به نمايش مي گذارد.
اين در حالي است كه انتشار اين فيلم جهت دار به فاصله شش هفته مانده به سي امين سالگرد اعتراضات دانشجويي در اين ميدان پكن، خشم مقامات چيني را به دنبال داشته است.
اين فيلم تبليغاتي داستان عكاس غربي را روايت مي كند كه در سال 1989 در يك هتل در پكن اقامت دارد و براي خروج از ساختمان و عكاسي از اعتراضات با ممانعت پليس مواجه مي شود.
وي پس از فرار از دست ماموران پليس به اتاق خود بازگشته و موفق مي شود از پنجره هتل تصوير مردي را كه به تنهايي در مقابل ستوني از تانك هاي زرهي ايستاده است، ثبت كند.
در پي اين اقدام اين ويديو از دسترس كاربران چيني خارج شده و برخي مقامات نيز خواهان ممنوعيت فروش محصولات اين شركت آلماني در اين كشور شده اند.
اروپام**6143** 1546