كاهش 4درصدی صدور مجوز واردات سموم گیاهی آماده در سال 97

تهران- ایرنا- مدیركل دفتر آفتكش های سازمان حفظ نباتات كشور گفت: پارسال در حمایت از تولیدكنندگان داخلی، صدور مجوز واردات سموم حاصل از تكنیكال و آماده مصرف در مقایسه با سال های گذشته چهار درصد كاهش یافت تا كارخانه های تولید سموم داخلی آنها را فرموله و آماده مصرف كنند.

به گزارش شنبه تارنمای وزارت جهاد كشاورزی، سعیده نوربخش افزود: سال های گذشته واردات سم آماده مصرف 30 درصد و سم حاصل از تكنیكال 70 درصد بود اما پارسال از 33 هزار تن سم وارداتی با ارز 4200 تومانی، 26 درصد مربوط به سم آماده مصرف و 74 درصد مربوط به سم حاصل از تكنیكال می شد.
وی تصریح كرد: از 26 درصد سم آماده مصرف وارد شده، 20 درصد متعلق به سموم اصلی اروپایی بود كه شركت های هند و چین توان ساخت این نوع سموم را ندارند و فقط 6 درصد سم آماده مصرف از كشورهای هند و چین وارد شد كه توان رقابت با تولید داخل را دارد.
نوربخش اضافه كرد: با وجود تحریم ها و مسائل ارزی 33 هزار تن سموم آماده مصرف و حاصل از تكنیكال توسط انجمن های تولیدكننده و واردكننده سموم با ارز دولتی 4200 تومانی در سال 97 به كشور وارد شد.

** راهكارهایی برای جلوگیری از كم فروشی
نوربخش تصریح كرد: امسال با توجه به تخصیص ارز 4200 تومانی به سم، سازمان حفظ نباتات برای جلوگیری از كم فروشی و مشكلاتی در این زمینه، موجودی شركت های واردكننده، تولیدكننده و عملیات توزیع را به طور مرتب پایش می كند.
«در صورت دریافت گزارشی مبنی بر فقدان سم مورد نیاز در یك استان، بلافاصله اقدامات لازم برای توزیع انجام می شود».
این مسئول درباره ممنوعیت صادرات سم تكنیكال به سایر كشورها گفت: برای جلوگیری از خروج ارز دولتی از كشور، به شركت هایی كه سم تكنیكال را با ارز دولتی وارد كرده اند اجازه صادرات داده نمی شود و فقط در مواردی كه سم حاصل از تكنیكال به طور كامل در داخل تولید شود، همچون روغن ها یا مخلوط بردو كه تولید كامل داخلی است اجازه صادرات داده می شود.
وی میزان متوسط مصرف سالیانه سم در كشور را 25 هزار تا 30 هزار تن اعلام كرد.
به گزارش ایرنا، طبق سیاست وزارت جهاد كشاورزی سموم بخش كشاورزی باید همانند دارو زیر نظر سازمان حفظ نباتات با نسخه كلینیك ها در اختیار متقاضیان قرار گیرد اما این موضوع رعایت نمی شود.
سموم مورد مصرف بخش كشاورزی نزدیك 25 درصد از محل واردات و 75 درصد توسط شركت های داخلی تهیه و تامین می شود.
چندی پیش به دلیل تحریم علیه ایران با وقفه واردات مواد اولیه تولید سم روبرو شدیم اما اكنون در این زمینه مشكلی وجود ندارد.

اقتصام*9186*1961*