مهلت ارائه اظهارنامه ماليات برارزش افزوده امروز پايان مي يابد

تهران- ايرنا- سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: امروز (شنبه)، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه زمستان 1397 است كه پس بعد از اتمام اين مهلت، قابل تمديد نيست.

به گزارش ايرنا از سازمان مزبور،‌ مطابق قانون، موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده حداكثر 15 روز پس از پايان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را ارائه كنند، اما باتوجه به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) با تعطيلات نوروز، مهلت ارائه اظهارنامه اين دوره تا پايان فروردين ماه 1398تمديد شد.
موديان مالياتي كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1397 را تا پايان وقت امروز (31فروردين ماه) ارائه كنند، مي توانند در صورت درخواست كتبي از بخشودگي جرايم عدم ارائه اظهارنامه و تاخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق در موعد مقرر براي دوره مورد نظر برخوردار شوند.
موديان ماليات بر ارزش افزوده مي‌توانند از طريق سايت عمليات الكترونيك ماليات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR اطلاعات تكميلي در اين ارتباط را دريافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت ماليات اقدام كنند.
اقتصام**2022**1559