دوردوم مبارزه با پوره هاي ملخ صحرايي در بوشهر آغاز شد

بوشهر- ايرنا- معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: دور دوم مبارزه با پوره هاي ملخ صحرايي براساس جدول زمانبندي ابلاغ و از روز گذشته در9 كانون آلوده اين استان آغاز شده است.

خسرو عمراني روزشنبه درگفت وگو با ايرنا افزود: وسعت كانون هاي آلوده درمرحله دوم 12 هزار هكتار است.
وي بيان كرد: براساس پايش ها كانون هاي آلوده دراستان بوشهر شامل شهرستان هاي تنگستان، دشتستان، ديلم، دشتي، دير و گناوه است كه سمپاشي اين مناطق تا 10 ارديبهشت ادامه دارد.
وي بيان كرد: دور سوم سمپاشي ها براساس شرايط و نياز در دستور كار قرار مي گيرد.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: براساس پيش بيني ها 20 هزار هكتار از مناطق مختلف استان بوشهر به عنوان مناطق آلوده شناسايي شده كه از اين ميزان در مرحله نخست كه از اول بهمن آغاز شد 2هزار و 100 هكتار، مرحله دوم (پوره ها) 12 هزارهكتار و مابقي سمپاشي در صورت نياز در مرحله سوم براساس پيش بيني ها كه با هجوم ملخ هاي بالغ مهاجر روبرو خواهيم شد، انجام مي شود.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: با بسيج همه امكانات ستاد بحران در همه شهرستان ها فعال و اطلاع رساني لازم به مردم و كشاورزان دراين زمينه انجام شده و همه چيز در استان تحت كنترل و در دست پيگيري و اقدام است.
عمراني افزود: باتوجه به هماهنگي هاي لازم ستاد مديريت بحران، بوشهر از استان هاي پيشرو در مبارزه با ملخ صحرايي است.
وي يادآورشد: با توجه به اينكه ورود نخستين گروه ملخ ها به استان بوشهر از اول بهمن گزارش شد 36 گروه ردياب دراين استان تشكيل و همه امكانات براي مقابله با اين آفت بسيج شد.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: در اين استان با همكاري سازمان برنامه و بودجه و استانداري، منابع مالي و همه تمهيدات لازم براي مقابله با آفت ملخ صحرايي فراهم شده است.
وي بيان كرد: تغيير اقليم استان بوشهر به سمت گرم شدن هوا و پراكندگي و گستردگي فضا كار رديابي دسته هاي ملخ صحرايي را در استان با مشكلاتي روبرو مي كند.
عمراني اضافه كرد: براساس برنامه ريزي انجام شده در زمان حاضر همه عرصه هاي كشاورزي و غيركشاورزي استان بوشهر براي مقابله با ملخ صحرايي رديابي مي شود.
وي ادامه داد: كارسمپاشي در استان بوشهر با چهار دستگاه ماشين سمپاش يو وي ال، سمپاش هاي زميني و هفت باند فرودگاه و يك فروند هواپيماي سمپاش براي مقابله با اين آفت دراستان مستقر شده است.
عمراني گفت: تاكنون بيش از يكهزار و500 ليتر سم دراستان بوشهر براي سمپاشي عرصه هاي مختلف در فاز نخست مصرف شده است.
وي گفت: بيش از 10ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي و استاني براي آماده سازي امكانات، خريد سمپاش ها و مصارف سم‌ها هزينه شده كه دستگاه‌هاي مختلف در اين زمينه كمك كرده اند.
عمراني گفت: ملخ‌هاي صحرايي از مضرترين انواع ملخ‌ها هستند و در دسته‌هاي چند صد هزار تايي از كشورهاي حاشيه خليج فارس و شبه جزيره عربستان به استان هايي از جمله فارس، بوشهر، هرمزگان، جنوب كرمان، خوزستان و سيستان و بلوچستان وارد شدند.
وي يادآور شد: با توجه به پيش بيني ها حضور ملخ‌ها تا پنج سال آينده در كشور ادامه دارد و باعث آسيب و ضرر مي‌ شود كه بايد برنامه ريزي دقيق و مدوني براي مبارزه با آنها داشته باشيم.
عمراني گفت: اين ملخ‌ها همه گياهان سر راه خود را مي‌خورند و اگر كنترل نشوند روزانه 200 تا 400 كيلومتر قدرت پروازي و در صورت مبارزه نكردن تا سه هزار و 500 كيلومتر قدرت جابه جايي دارند و اگر در استان بوشهر با ملخ‌ها مبارزه نشود به استان فارس و پس از آن به نقاط هجوم مي‌ برند.
عمراني اظهارداشت: در صورت تاخير در مبارزه، پوره‌ها مي‌ توانند روزانه بين چهار تا هشت كيلومتر جابه شوند به همين دليل ملخ هاي بالغ در هر مكاني ديده شوند بايد در مدت سه روز مبارزه انجام شود.
وي گفت: مبارزه با پوره‌ها نيز بايد ظرف يك هفته انجام شود و اگر بالغ شد بلافاصله پس از آن مهاجر مي ‌شود.
عمراني افزود: توصيه مي ‌شود مردم در هر مكاني ملخ بالغ و يا پوره‌هاي اين ملخ‌ها را مشاهده كردند به مركز جهاد كشاورزي اطلاع دهند تا نيروهاي اين سازمان در مدت زمان كمتر از 48 ساعت در محل حضور يافته و در صورت نياز به رديابي و مبارزه اين كار را انجام دهند.
6047/6043