عربستان سهميه حج هند را به 200 هزار نفر افزايش داد

دهلي نو-ايرنا-وزارت امور اقليت هاي هند اعلام كرد كه دولت عربستان سهميه حج هند را از 175 هزار به 200 هزار نفر افزايش داده است.

نشريه ' بيزينس استاندارد' روز شنبه به نقل از وزارت امور اقليت هاي هند اضافه كرد با افزايش سهميه حج هند، تمام متقاضيان در ايالت هاي بزرگ از جمله اوتار پرادش، بنگال غربي و بيهار مي توانند در سال جاري به حج بروند.
اين سومين در سه سال گذشته است كه عربستان سعودي سهميه حجاج هندي را افزايش مي دهد.
مقامات سعودي در سال 2017 سهميه حج هند را 35 هزار نفر افزايش دادند. در سال گذشته نيز اين سهميه پنج هزار نفر افزايش يافت.
به گفته وزارت امور اقليت هاي هند، در حج امسال 2 هزار و 340 زائر زن بدون نياز به محرم يا همراه مرد،به عربستان سفر مي كنند.
دولت هند همچنين تمام مراحل ثبت نام و پرداخت هزينه حج را به شكل اينترنتي مديريت مي كند.
يك مقام هندي گفت: اين اقدام سبب شده است كه پس از لغو كمك هاي دولتي، هزينه حج براي زائران گران تر از قبل نشود
دولت هند در سال گذشته پس از دستور دادگاه عالي اين كشور اختصاص يارانه حج براي مسلمانان اين كشور را متوقف كرد.
دادگاه عالي هند در سال 2012 خواستار لغو يارانه حج در اين كشور شده بود.
دولت هند سال گذشته 2.5 ميليارد روپيه براي يارانه حج اختصاص داده بود.
آساق**267**1600