مبارزه با ملخ در 120 هكتار از زمينهاي فريمان انجام شد

مشهد- ايرنا- سرپرست سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت: مبارزه با آفت ملخ در 120 هكتار از زمينهاي كشاورزي شهرستان فريمان انجام شده است.

نجفقلي صالحي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ملخ ياد شده از انواع بومي استان است و به طور طبيعي هر ساله در اين زمان و در همين سطح مبارزه با آفت ملخ در فريمان انجام مي شود.
وي اضافه كرد: با توجه به وجود كانونهاي آفت ملخ در كشورهاي همسايه در شهرستانهاي كلات، درگز، سرخس و صالح آباد پيش بيني بروز آفت ملخ با ورود اين آفت به داخل كشور شده است و برهمين اساس پايشهاي كنترلي در اين شهرستانها به صورت روزانه انجام مي شود.
سرپرست سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي گفت: اين شهرستانها به دليل نزديكي به كانونهاي ملخ خيز در افغانستان و تركمنستان بيشتر از ديگر مناطق خراسان رضوي در معرض تهديد آفت هستند.
صالحي افزود: پايش و كنترل آفت ملخ به گونه اي است كه به محض تولد ملخ و حركت آنان آمادگي شناسايي و مبارزه با آنها را داريم.
وي ادامه داد: به محض مشاهده آفت، كانون كوبي صورت گيرد و پيش از ورود ملخها به مرحله پرواز در همان مراحل اوليه اين آفت مهار شود.
آفت ملخ به وضعيتي گفته مي شود كه رفتار اين حشره در پي بالا رفتن ميزان بارندگي ساليانه پس از يك دوره خشكسالي و تحريك براي توليد مثل بالا به حالت طغياني در‌آيد.
در صورت وقوع چنين شرايطي جمعيت انبوه ملخها براي پيدا كردن غذا دست به مهاجرت ‌جمعي مي ‌زنند و با حمله به مزارع، زيانهاي زيادي وارد مي‌ كنند.
پيش از اين مدير مبارزه با آفات عمومي و همگاني سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد كشاورزي از هجوم ملخهاي صحرايي در پي بارندگيهاي اخير به شش منطقه در جنوب كشور شامل هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان، فارس، جنوب استان كرمان و جزيره قشم خبر داده و گفته بود: هجوم ملخ مي تواند تهديد جدي براي زمينهاي كشاورزي و عرصه هاي طبيعي باشد.
ملخ صحرايي كه از شبه جزيره عربستان، امارات متحده عربي و عمان وارد ايران شده است مي تواند روزانه بين 200 تا 400 كيلومتر و پوره ملخ (بچه ملخ) هم مي تواند روزانه بين چهار تا هشت كيلومتر مسافت را طي كند.
دو ميليون و 138 هزار هكتار عرصه مستعد كشاورزي در خراسان رضوي وجود دارد و 363 هزار بهره بردار در بخش كشاورزي اين استان فعاليت مي كنند.
1922/7496