بیمه مركزی:میزان خسارت سیل به خانه ها 330 میلیارد تومان است

تهران- ایرنا- قائم مقام رئیس كل بیمه مركزی ایران با اعلام اینكه بین پنج تا هفت درصد واحدهای مسكونی در كشور از پوشش بیمه‌ حوادث طبیعی برخوردارند، گفت: براورد می شود كه میزان خسارت وارده بر واحدهای مسكونی در سیل حدود 330 میلیارد تومان باشد.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از بیمه مركزی ایران، پرویز خسروشاهی افزود: تاكنون برای پروژه‌های بزرگی كه تحت پوشش بیمه قرار دارند و براثر سیل تخریب یا آسیب دیدند، برآورد خسارت نشده‌است.
به گفته وی، بسیاری از واحدهای آسیب دیده در سیل از هیچگونه پوشش بیمه ای برخوردار نیستند، تصریح كرد: برخی از ریسك ها دچار اصطكاك اطلاعاتی است، بیمه حوادث طبیعی در كنار بیمه شخص ثالث از این جمله محسوب می شوند.
وی گفت: یكی از پیامدهای وجود اصطكاك اطلاعاتی در بازارها، نبود رشد قابل قبول آن بازارهاست، همچنین نفوذ كم بیمه زلزله و سیل وجود ناشی از اصطكاك‌های اطلاعاتی در بازار بیمه حوادث طبیعی است.
خسروشاهی افزود: وجود اصطكاك‌های اطلاعاتی ضرورت تهیه بیمه نامه حوادث برای آحاد جامعه، چندان درك نشده و این ریسك در بازار بیمه از اهمیت لازم برخوردار نیست.
این مقام مسئول، عامل دیگر حضور كمرنگ بیمه در پوشش خسارت های ناشی از حوادث طبیعی، محدودیت سرمایه شركت های بیمه ذكر و گفت: داشتن سرمایه متناسب با تعهدات، یكی از مهمترین شاخص‌های بیمه گری سالم است و به همین خاطر بیمه گران به دلیل محدودیت سرمایه امكان ارائه سقف‌های بالای پوشش‌ برای واحدهای مسكونی و قبول تعهدات خارج از توان خود را ندارند.
وی وجود اصطكاك اطلاعاتی و محدودیت توانگری مالی و ظرفیت نگهداری ریسك شركت‌های بیمه را از عوامل مهم ضرورت راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی دانست و افزود: بخشی از حق بیمه این صندوق توسط مردم و بخشی دیگر توسط دولت تامین خواهد شد.
قائم مقام رئیس كل بیمه مركزی گفت: یكی از عوامل مهم در افزایش ضریب نفوذ بیمه حوادث طبیعی قانونی ساختن خرید این بیمه‌نامه از سوی مردم است و آنچه در این زمینه رایج شده و پاسخ هم داده، تأسیس صندوق‌های بیمه حوادث طبیعی با پشتوانه كمك مالی دولتهاست.
وی اضافه كرد: توانگری مالی صندوق برای تحت پوشش قرار دادن ریسك های موجود یك اصل مهم است و باید تمهیداتی فراهم كرد تا به ازای خسارات احتمالی منابع كافی تامین شود.
خسروشاهی، چالش های رایج در صندوق های موجود در كشور، نظیر صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن را یادآور شد و گفت: صندوق هایی نظیر صندوق تامین خسارات بدنی به این دلیل كه منابع مشخصی از محل شخص ثالث دریافت می كنند، مشكل ندارند، اما در صندوق‌هایی كه به منابع ناپایدار وابستگی دارند، چالش داریم.
وی تصریح كرد: هنگام بروز حوادث فاجعه‌آمیز، مانند سیل و زلزله كمك‌های دولت و مردم كه به شكل عجله‌ای و شتاب‌زده و بدون هماهنگی و برنامه‌ریزی قبلی انجام می شود، نمی تواند رضایت عمومی را در حد قابل انتظار تامین كند، بنابراین راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی در گرو حمایت كامل دولت است.
این متخصص صنعت بیمه اظهار داشت: ایران كشوری حادثه خیز محسوب می شود و در بین 10 كشور شاخص دنیا از این نظر قرار دارد و خسارات ناشی از حادثه‌های طبیعی در آن بسیار بالاست، تامین بخشی از منابع صندوق‌های بیمه‌ای باید از مسیر نظام بودجه انجام شود.
عضو هیات عامل بیمه مركزی خسارات شركت های بیمه در سیل را دارای پوشش اتكایی دانست و گفت: شركت های بیمه در نگهداری ریسك های فاجعه ‌آمیز، اصول بیمه ای را رعایت می كنند و در حادثه سیل نیز بیش از 85 درصد خسارات از پوشش اتكایی برخوردار بودند.
خسروشاهی پیرامون درخواست از دولت، مجلس و مردم برای كمك و همكاری به منظور تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی گفت: بجای نگرانی تأمین مالی خسارت‌‌های ناشی از سیل و زلزله، مردم و دولت باید در اندیشه كمك مالی به آسیب‌دیدگان باشند و بهتر است همه اعم از مردم و دولت، ماهانه مبالغ ناچیزی به ازای هر واحد مسكونی در صندوق بیمه حوادث طبیعی ذخیره كنند.
وی شكل گیری صندوق مزبور را عاملی دانست كه در هنگام وقوع حادثه، خسار‌ت‌های مالی بدون دغدغه و سردرگمی و با آمادگی قبلی جبران شود.
خسروشاهی یادآور شد: پوشش بیمه صندوق حوادث طبیعی حالت پایه دارد و هر واحد مسكونی كه بخواهد مازاد بر پوشش صندوق، برای خود پوشش بیمه‌ای اخذ كند شركت های بیمه بصورت تكمیلی اقدام به فروش آن خواهند كرد.
به گزارش ایرنا، بارندگی های شدید و سیلاب كه از اواخر اسفندماه 97 آغاز شد و بیشتر استان های كشور را درگیر كرد كه تبعات آن همچنان ادامه دارد.
میزان دقیق خسارت های ناشی از سیلاب به شكل دقیق اعلام نشده، اما وزیر كشور میزان خسارت سیل را تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد كرد.
اقتصام**2022** 1559