سي ان ان: قاضي فدرال سازمان محيط زيست آمريكا را مجرم دانست

تهران - ايرنا - تارنماي شبكه خبري سي ان ان گزارش داد: يك قاضي دادگاه فدرال با مجرم شناختن سازمان محيط زيست آمريكا به خاطر آلودگي آب شهر 'فلينت' (Flint) ايالت ميشيگان، به ادامه دادرسي شاكيان پرونده عليه دولت فدرال آمريكا راي داد.

به گزارش روز شنبه ايرنا، تارنماي خبري سي ان ان با انتشار اين گزارش نوشت: قاضي 'ليندا پاركر' (Linda V. Parker) پرونده دهها هزار شاكي در اين زمينه را محق دانسته و حكم داده كه دولت فدرال از اقدام قانوني در اين پرونده مصون نيست.
بنابراين گزارش، دهها دادخواست از جمله پرونده موسوم به 'كلاس اكشن' (Class action) عليه مقامات شهر فلينت و فرمانداري ايالت ميشيگان بدنبال عدم رسيدگي به موقع به بحران آب ناشي از نشت سرب به سيستم آب آشاميدني اين شهر كه در سال هاي 2014 تا 2015 رخ داد، صورت گرفته است.
غفلت نهادهاي موظف در رسيدگي به اين بحران و تهديد آب شرب ساكنان اين شهر نقض قانون فدرال به شمار مي رود.
اين رسانه خبري آمريكايي نوشت: پرونده موسوم به 'كلاس اكشن' از جانب دهها هزار نفر از ساكنان شهر فلينت عليه مقامات شهر فلينت و 'ريك اسنايدر' فرماندار ايالت ميشيگان و چندين تن از مقامات دولتي در سال 2016 تشكيل شد و آنها متهم به نقض 'قانون آب شرب' در آمريكا شدند.
قاضي پاركر در حكم خود در مورد اين دادخواست ها نوشت: تاثير اين آلودگي از آب بر روي نزديك به 100 هزار نفر از ساكنان شهر فلينت همچنان ناگفته مانده و تاثيرات ناشي از نشت سرب در منابع ذخيره آب اين منطقه سال ها بر ساكنان اين شهر و نسل هاي آتي ادامه خواهد داشت.
تارنماي خبري سي ان ان نوشت: در حكم دادگاه درباره اين پرونده ها كه عليه دولت فدرال است، آمده كه سازمان محيط زيست آمريكا (EPA) در پاسخ به بحران آب فلينت غفلت و قصور ورزيده است.
بنابراين گزارش، سازمان محيط زيست آمريكا از خطر مسموميت ساكنان اين شهر آگاه بوده و مقامات شهر فلينت هشداري در اين زمينه كه ذخيره آب آشاميدني آنها آلوده به نشت سرب شده، ندادند.
سي ان ان افزود: سازمان محيط زيست و وزارت دادگستري آمريكا تاكنون از دادن توضيح درباره اين حكم قاضي فدرال به اين شبكه خبري سر باز زده اند.
بحران آب شرب در شهر فلينت كه از آوريل 2014 شروع و تا به امروز ادامه دارد، در پي تغيير ذخيره آبي اين شهر از درياچه 'هارون' (Huron) به رودخانه 'ديترويت' كه هزينه كمتري نسبت به انتقال از رودخانه فلينت داشت، آغاز شد.
به دليل رسيدگي ناكافي به منبع تامين آب اين شهر و وجود سرب، بيش از 100 هزار نفر از ساكنان اين شهر با آلودگي آب و بالارفتن ميزان سرب در بدن خود مواجه شدند، تاكنون نيز 12 نفر بر اثر آلودگي سرب در آب شرب اين شهر جان خود را از دست داده اند.
شهر فلينت با 96 هزار و 448 نفر جمعيت و با وسعتي بيش از 88 كيلومتر مربع در شمالغرب شهر ديترويت در ايالت ميشيگان واقع است.
اروپام ** 1302 ** 1071