۳۱ فروردین ۱۳۹۸،‏ ۱۱:۰۴
کد خبر: 83284983
۰ نفر
كشف مدل سلولی جدید درباره خطر سرطان روده بزرگ

تهران- ایرنا- محققان در مطالعه‌ای جدید به كمك ارگانوئیدها شواهد قوی ارائه كردند كه تغییرات اپی ژنتیكی كه طی روند پیری نیز بسیار شایع هستند، نقش مهمی در شروع سرطان روده بزرگ(كولون) دارند.

به گزارش روز شنبه گروه علمی ایرنا از ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول‌های بنیادی، اغلب سرطان‌ها مشمول تغییرات ژنتیكی و اپی ژنتیكی می‌شوند اما این كه این تغییرات چگونه با همكاری یكدیگر موجب سرطان می‌شوند؛ به خوبی شناسایی نشده است.
در مطالعه‌ای جدید محققان جان هاپكینز از ارگانوئیدهای كولونی استفاده كردند كه یا دارای موتاسیون BRAF بودند یا خیر. این موتاسیون یكی از موتاسیون‌های سرطان زایی است كه در سرطان‌هایی كه در سمت راست كولون ایجاد می‌شوند بسیار شایع است.
با استفاده از این ارگانوئیدها محققین دریافتند كه تغییرات اپی ژنتیكی كه بوسیله تغییر در متیلاسیون DNA ایجاد می‌شوند و اغلب موجب خاموش كردن فعال سازی ژن‌هایی می‌شوند كه جزئی كلیدی برای ایجاد سرطان هستند. این مطالعه نشان داد كه موتاسیون‌های سرطان زا منجر به ایجاد سرطان كولون نمی‌شوند مگر این كه تغییرات در متیلاسیون اپی ژنتیكی DNA وجود داشته باشد.
در مجموع این مطالعه نشان می‌دهد كه خاموش سازی به واسطه متیلاسیون پروموتور DNA برای ژن‌های مهم تنظیم كننده سلول‌های بنیادی، نقش‌های حیاتی را در شروع سرطان بوسیله انكوژن جهش یافته برای BRAF بازی می‌كند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد كه تغییرات اپی ژنتیكی موجب می‌شوند كه موتاسیون‌های ژنی كه منجر به سرطان كولون می‌شوند فعال شوند.
علمی ** 1836 **1485