80 درصد از حاشيه انهار طبيعي اروندكنار مقام سازي شد

آبادان - ايرنا - شهردار اروندكنار گفت:80درصد از حاشيه انهار طبيعي منشعب از اروندرود در مقابل سيلاب مقاوم سازي و ديوار سازي شد.

بدر مطوري شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اطراف نقاط حساس و بحراني در حاشيه انهار 13گانه شهر اروندكنار مقاوم سازي شده و كاركنان شهرداري در حال مقاوم سازي و ايمن سازي ساير نقاط شهري با كمك دستگاه امدادرسان ستاد بحران شهرستان هستند.
وي به اعلام وضعيت فوق العاده در پي احتمال بروز پديده مداكبر(بازگشت آب دريا از سوي اروندرود) اشاره كرد و بيان داشت:خدمات شهرداري اروندكنار در حال مقاوم سازي حاشيه انهار هستند.
مطوري به اعلام حالت آماده باش و پيش بيني و مهار نقاط بحراني بخصوص در كوي نهر عليشر براي مقابله با پديده مداكبر اشارده كرد و افزود: شب گذشته با وجود افزايش سطح آب مشكلي در اين خصوص گزارش نشد.
به گزارش ايرنا كارشناسان اعلام كردند پديده مد اكبر از ساعت13 امروز همراه با آغاز مد در شمال خليج فارس در منطقه رخ دهد.
فرماندار ويژه آبادان در پي سيلاب و بالا آمدن مد دريا روز جمعه به مدت سه روز در اين شهرستان اعلام وضعيت فوق العاده اعلام كرد.
فرمانداري آبادان همچنين مدارس، مهدهاي كودك و مراكز آموزش عالي اين شهرستان را در روز شنبه 31 فروردين ماه تعطيل اعلام كرد.
3015/6068