مازندران پارسال 13 هزار ميليارد ريال بودجه عمراني گرفت

ساري - ايرنا - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران گفت كه در سال گذشته حدود 13 هزار ميليارد ريال اعتبار عمراني در اين استان توزيع شد.

مفيد غلامي راد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در ساري افزود : در مجموع در سال گذشته حدود 56 درصد از بودجه عمراني مصوب به استان اختصاص داده شد.
وي بودجه جاري توزيع شده در سال 97 در اين خطه شمال كشور را حدود 6 هزار و 380 ميليارد ريال اعلام كرد كه گفت كه 97 درصد از بودجه مصوب در اين بخش هم اختصاص داده شد.
اين مسئول افزود : اعتبار عمراني سال گذشته براي پنج هزار و 560 پروژه عمراني نيمه كاره هزينه شد كه تعداد زيادي از اين پروژه ها خاتمه يافته است.
وي مجموع اعتبار عمراني استان مازندران را در سال 96 حدود 12 هزار ميليارد ريال بيان كرد.
در سال 96 حدود 10 هزار ميليارد ريال اعتبار عمراني در مازندران هزينه شد كه 30 درصد كمتر از اعتبار سال 97 بود.
** اختصاص 185 ميليارد تومان اعتبار به شهرداري ها
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران گفت: در سال گذشته حدود 185 ميليارد تومان اعتبار عمراني از سوي دولت به شهرداري هاي اين استان تخصيص داده شد.
غلامي راد از پروژه زيرگذر شهيد علمدار شهر ساري به عنوان يكي از پروژه هاي اجرايي عمراني در مديريت شهري مركز مازندران ياد كرده كه اعتبارش از سوي دولت تامين شد.
براي اين پروژه عمراني حدود 12 ميليارد تومان بودجه اختصاص داده شد.
وي گفت : از اين پس دولت اعتبار اختصاصي به مديريت شهري را در قالب پروژه هاي عمراني مصوب و مورد تاييد پرداخت مي كند و بدون تعريف پروژه عمراني اعتباري در اختيار شهرداري ها قرار نمي گيرد.
مازندران 58 شهر دارد كه 53 درصد از جمعيت حدود سه ميليون و 300 هزار نفري استان در اين مناطق سكونت دارند. مجموع بودجه سنواتي شهرداري هاي اين استان كه از محل درآمدها تامين مي شود حدود يك هزار ميليارد تومان برآورد شد كه نيمي از اين بودجه مربوط به شهر ساري است.
دولت تدبير و اميد در سال 96 حدود سه هزار ميليارد ريال از محل ماليات بر ارزش افزوده بودجه به شهرداري و دهياري هاي مازندران اختصاص داده بود.
6982/1654