280 نفر پارسال در تصادفات جاده اي زنجان جان باختند

زنجان - ايرنا - مديركل پزشكي قانوني استان زنجان گفت: سال گذشته 280 نفر بر اثر حوادث ناشي از تصادفات در جاده هاي اين استان جان باختند كه اين تعداد در مدت مشابه سال گذشته 219 نفر بود.

دكتر مهرداد ستاره روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بر اين اساس شمار جان باختگان ناشي از تصادف هاي جاده اي اين استان در سال گذشته و به نسبت مدت مشابه سال گذشته 27.85 صدم درصد رشد دارد.
وي اظهار داشت: در مدت ياد شده وضعيت متوفي در هنگام تصادفات 122 نفر راننده، 128 نفر سرنشينان و 30 نفر به عابر اختصاص داشت.
اين مسئول ادامه داد: بنابر اين ميزان فوتي هاي سرنشينان و راننده در تصادفات جاده اي استان در سال گذشته و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 60 درصد و 11.93 صدم درصد رشد نشان مي دهد.
ستاره اعلام كرد: طي مدت ياد شده 26 مورد از تصادف هاي به وقوع پيوسته بر حسب محل تصادف در جاده هاي خاكي روستايي اختصاص داشته كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه 46 نفر ثبت شده بود،كاهش 43.48 صدم درصدي دارد.
وي اضافه كرد: برحسب شهرستان نيز 166مورد از مرگ هاي ناشي ازتصادفات جاده اي استان در 12 سال گذشته در زنجان، 60 مورد در ابهر، 41 مورد خدابنده،هفت مورد خرمدره و 6 مورد نيز درشهرهاي طارم و ماهنشان به ثبت رسيده است.
مديركل پزشكي قانوني استان زنجان ياد آور شد: شمار فوتي هاي تصادفات جاده اي در شهرهاي استان طي سال گذشته و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته شامل ابهر، خدابنده و زنجان به ترتيب 71.43درصد، 28.13 و 26.72درصد افزايش داشته و اين تعداد در شهرهاي خرمدره و طارم با كاهش 41.67درصدي و 42.86درصدي مواجه بوده است.
9646/8068