كميسيون بودجه مجلس از مدل توسعه اقتصادي خراسان رضوي حمايت مي كند

مشهد- ايرنا- رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: اين كميسيون از اجراي مدل مثلث توسعه اقتصادي فرهنگي خراسان رضوي حمايت مي كند.

به گزارش روز جمعه روابط عمومي استانداري خراسان رضوي، غلامرضا تاج ‌گردون در ديدار اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با استاندار خراسان رضوي در مشهد افزود: خراسان رضوي استان بسيار مهمي است به همين دليل كار كردن در آن هم سخت و هم شيرين است.
وي با اشاره به اجراي مدل مثلث توسعه اقتصادي فرهنگي در اين استان اظهار داشت: جمهوري اسلامي و قانون اساسي بر اين اصل استوار است كه براي دستيابي به پيشرفت و توسعه بايد همه بخش ها در كنار هم قرار گيرند اما سالهاست كه در اداره امور كشور هر يك از بخش ها به صورت جزيره اي عمل مي كنند.
وي گفت: هر كمكي كه از دست ما بر آيد، براي اجراي موفق مدل مثلث توسعه اقتصادي فرهنگي در خراسان رضوي انجام خواهيم داد تا به الگويي براي تمام استانها تبديل شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين مراسم گفت: مدل مثلث توسعه اقتصادي فرهنگي خراسان رضوي كه مي تواند سرآغاز تحولات خوب اقتصادي باشد در جلسه فوق العاده كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اين كميسيون در حد اختيارات از آن حمايت مي كند.
محمدرضا پورابراهيمي، راه اندازي نهاد مردمي اقتصاد مقاومتي در خراسان رضوي را اقدام قابل تقدير دانست و افزود: تعريف يك ساختار اقتصادي مبتني بر ظرفيت هاي مردمي با سياست گذاري دستگاه هاي اجرايي در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادي فرهنگي اتفاقات مثبتي را رقم خواهد زد.
وي اظهار داشت: كميسيون اقتصادي مجلس براي تسهيل در فرآيند اجراي مدل مثلث توسعه اقتصادي فرهنگي خراسان رضوي مي تواند در دو بخش قانونگذاري و نظارت بر عملكرد دستگاه ها كمك كند و درخواست مي كنيم انتظارات و پيشنهادات در اين زمينه به صورت مكتوب در اختيار اعضاي اين كميسيون قرار گيرد.
وي گفت: دستوركار جلسه فوق العاده كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در هفته اينده به بررسي مدل مثلث توسعه اقتصادي فرهنگي خراسان رضوي اختصاص مي يابد و تصميمات لازم براي رفع مشكلات پيش روي دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه اتخاذ خواهد شد.
پور ابراهيمي رويكرد توسعه گرا و اقتصادي استاندار خراسان رضوي را قابل تقدير دانست و افزود: اين رويكرد مي تواند اتفاقات مثبتي را براي ديگر استان ها هم رقم بزند و اميدواريم تجربه موفق آن در سراسر كشور اجرايي شود.
نماينده مردم مشهد و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: يكي از دلايلي كه مشتاق بوديم آقاي رزم حسيني خدمتگذاري در كنار مضجع شريف حضرت امام رضا (ع) را برعهده بگيرد، نگاه اقتصادي ايشان بود.
حجت الاسلام محمد حسين حسين زاده بحريني با بيان اينكه نگاه اقتصادي استاندار خراسان رضوي وي را از ديگر مسئولان متمايز كرده است افزود: چيزي كه مي تواند مديران را از يكديگر متمايز كند نوع نگاه آنهاست و ما به عنوان نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مي توانيم كمك كنيم كه نگاه توسعه گرا و اقتصادي آقاي رزم حسيني در كشور نهادينه شود.

* تفويض اختيارات رئيس جمهوري و وزرا به استانداران
اين نماينده مجلس اظهار داشت: به نظر مي رسد بايد در يكي از استان هاي كشور به صورت آزمايشي بخشي از اختيارات رئيس جمهوري و وزرا به استاندار تفويض شود تا زمينه توسعه جوامع محلي با استفاده از ظرفيت هاي درون استاني فراهم گردد، در غيراين صورت نبايد انتظار تحول چشمگير در حوزه اقتصادي داشت.
وي گفت: مدل كنوني اداره كشور ناكارآمد است و اگر زمينه تسري مدل توسعه اقتصادي فرهنگي استاندار خراسان رضوي به ديگر استان ها فراهم شود مي تواند تحولات خوبي را ايجاد كند.
3221 / 6053