حجم كتاب‌های درسی بررسی می‌شود

تهران- ایرنا- معاون دفتر تالیف كتاب‌های درسی نظری و ابتدایی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: با تصویب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش حجم كتاب‌های درسی در دوره‌های تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول و دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

«عظیم محبی» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار داشت: حجم و محتوای كتاب های درسی شامل علوم، ریاضیات و مطالعات اجتماعی در پایه های اول تا ششم ابتدایی و دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم و نهم) بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینكه در دوره متوسطه دوم و در شاخه نظری نیز برخی دروس ریاضی، روانشناسی، تاریخ و جامعه شناسی مورد ارزیابی قرار می گیرد، ادامه داد: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باید این كار را در یك فرصت سه تا چهار ماهه با كمك گروه های درسی و آموزشی انجام داده و گزارش آن را تهیه كند.
معاون دفتر تالیف كتاب های درسی نظری و ابتدایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اینكه مدیریت اجرای پروژه بررسی حجم كتاب های درسی به بنده سپرده شده است، تصریح كرد: بر اساس نظرسنجی از معلمان و صاحبنظران آموزشی، حجم و محتوای برخی كتاب ها زیاد است و به بازنگری نیاز دارد.
محبی یادآورشد: هر گونه تغییر و اصلاح در كتاب های درسی از سال تحصیلی 1400- 1399 اعمال خواهد شد.
علمی**1883**1485 **2021**