امكان تغییر زمان پایان ترم ها تنها برای دانشگاه های سیل زده

تهران - ایرنا - معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاكید كرد: دانشگاه های مناطق سیل زده فقط اختیار تعویق برگزاری امتحانات پایان ترم دارند و سایر دانشگاه ها تغییراتی اعمال نكنند.

به گزارش ایرنا، هفته گذشته شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تكمیلی بنابه درخواست تعداد زیادی از داوطلبان مناطق سیل زده، تصویب كرد كه كنكور كارشناسی ارشد 98 به جای روزهای پنجم و ششم اردیبهشت در روزهای 23 و 24 خردادماه برگزار شود.
«مجتبی شریعتی نیاسر» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایرنا درمورد اختیار دانشگاه ها در تغییر زمان امتحانات پایان ترم به علت همزمانی با كنكور كارشناسی ارشد، اظهارداشت: دانشگاه هایی كه در مناطق سیل زده قرار ندارند نباید هیچ تغییری در برگزاری امتحانات پایان ترم اعمال كنند چراكه برنامه ها تغییر می كند.
وی این نكته را یادآور شد: بر اساس بخشنامه 12 فرورین 98 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه های مناطق سیل زده این اختیار داده شده با تمهیداتی، كلاس های بعد از تعطیلات نوروز را با یك هفته تاخیر یا بیشتر برگزار كنند و به تناسب حق تاخیر در برگزاری امتحانات پایان ترم را هم دارند.
وی افزود: این بخشنامه همچنین شامل دانشجویانی می شود كه از مناطق سیل زده باید به دانشگاه های دیگر استان ها سفر كنند یا از سایر استان ها به دانشگاه های مناطق سیل زده بروند.
به گزارش ایرنا، دانشگاه پیام نور یكی از اولین دانشگاه هایی بود كه تاریخ برگزاری امتحانات پایان ترم را به علت تداخل با كنكور كارشناسی ارشد، تغییر داد.
**9492** 1336